Slideshow - címoldal - romana

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 23 vizitatori online.

Sedinta extraordinara

I N V I T A Ţ I E

 

                 Prin prezenta se invită membrii Consiliului Local Ciumani la şedinţa extraordinară ,ce va fi ţinută în data de 21 octombrie 2014, marţi, seara  de la orele 7 ,  în sala de şedinţă a Primăriei comunei Ciumani.

               Ordinile de zi vor fi:         

a)    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu județul Harghita prin Consiliul Județean Harghita pentru realizarea investițiilor privind alimentarea cu energie electrică în localitatea Ciumani, județul Harghita,

b)    PROIECT DE HOTĂRARE  privind transformarea postului vacant de funcție publică de execuție referent, gradul profesional asistent în post de funcție publică de execuție consilier, gradul profesional superior, treapta de salarizare III în cadrul Compartimentului de agricultură și cadastru,

c)    PROIECT DE HOTĂRARE privind aprobarea documentației tehniceal lucrărilor ”Extinderea linie electrică de medie tensiune pe strada Akadan, comuna Ciumani,

d)    PROIECT DE HOTĂRARE  privind acceptarea donației făcute de S.C.SNOW TOURS SRL către comuna Ciumani, reprezentandsuma de 23.000 lei cu destinația de ”Extindere linie electrică de medie tensiune pe strada Akadan, comuna Ciumani”,

e)    PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2014 a comunei Ciumani,

f)    PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea modificării bugetului de venituri și cheltuieli al SC GOSPOD SERV SRL pe anul 2014,

g)    PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Ciumani

         c) Probleme curente care se supun dezbaterii consiliului, cereri, întrebări, interpelări.

 

Menţiune: materialele şedinţei pot fi studiate înaintea şedinţei la secretarul comunei Ciumani.