Slideshow - címoldal - romana

Kép: 
 

Login

Cine e online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 19 vizitatori online.

Anunt

R O M Â N I A                                                                       APROBAT

JUDEȚUL HARGHITA                                                             PRIMAR

PRIMĂRIA COMUNEI CIUMANI                                          Marton Laszlo-Szilard

Nr.2676/08.12.2014

 

 

A N U N Ț

 

      Primăria comunei Ciumani din judeţul Harghita anunţă organizarea concursului pentru ocuparea postului contractual de referent, treapta  II  în cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Ciumani la Punctul turistic.

 Data organizării concursului este : 18 decembrie 2014.

 Ora şi locul desfăşurării concursului:  de la orele 10 la sediul Primăriei comunei Ciumani.

 Data organizării interviului este: 19 decembrie 2014.

 Ora şi locul desfăşurării interviului: orele 10 la sediul Primăriei comunei Ciumani.

 Data până la care se pot depune dosarele de înscriere este 18 decembrie 2008 până la orele 9 la sediul Primăriei comunei Ciumani din judeţul Harghita.

  Condiţiile de participare la concurs:

-      studii superioare în domeniul turismului,

-      să cunoască limba maghiară, limba română și limba engleză la nivel mediu.

-      Cunoștințe de calculator (word, excel, internet)

Odată cu predarea acestor acte, candidatul trebuie să depună un referat de maxim 6 pagini cu titlul ” Oportunități de dezvoltare a turismului în comuna Ciumani”.

Bibliografia şi alte informaţii se găsesc la secretarul  comunei Ciumani din judeţul Harghita, tel.0266-351006, e-mail: csomafalva@csomafalva.info.

 

Întocmit

Secretar: Balogh Zita

 

BIBLIOGRAFIE

 

 

                pentru ocuparea postului de referent , treapta profesională II, cu studii superioare

                          la  Punctul turistic de pe lângă Primăria comunei Ciumani

 

 

 

  1. Candidații trebuie să întocmească un referat de maxim 6 pagini cu titlul ”Oportunități de dezvoltare a turismului în comuna Ciumani”

 

FIȘA DE POST Nr.2/2012

 

1. Denumirea compartimentului: Compartiment  turism

2. Denumirea postului:    Agent de turism

3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT

4. Se subordonează: Primarului comunei Ciumani

5. Numele sefului ierarhic: Marton Laszlo-Szilard

6. Subordonează: nu este cazul

7. Drept de semnatură:
Intern: planurile, dările de seamă.
Extern: nu este cazul.

8. Relatii functionale: cu angajatii celorlalte compartimente ale Primăriei comunei Ciumani.

9. Pregătirea și experiența:
-studii de calificare în domeniu,

- după angajare trebuie să obțină atestatul IATA ;
-experientă de minim 1an în domeniul turistic și/sau pe post de ghid;
-cunoașterea pieței de produse turistice și a particularităților ei;
-cunoașterea avansată a limbilor engleză, franceză si/sau germană;
-abilități foarte bune de comunicare și negociere;
-abilități organizatorice, dinamism, seriozitate, inițiativă;
-disponibilitate pentru program flexibil și pentru deplasări;

10. Autoritate si libertate organizatorică: este autorizat să asigure vânzarea pachetelor turistice pentru destinații interne și externe oferite de unitățile turistice din comuna Ciumani.

11. Responsabilitati si sarcini:
Scopul postului: titularul postului are rolul de a  asigura vânzarea pachetelor turistice pentru destinații interne și externe oferite unitățile turistice din comuna Ciumani.

 

Activități principale:
-planificarea  și  organizarea  programelor turistice interne (excursii, circuite, programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali);
-vânzarea de pachete turistice în țara și în străinătate  (rezervări de bilete, încasarea și urmărirea plăților);
-promovarea programelor, ofertelor și pachetelor turistice din comuna Ciumani către clienti;

 - revânzarea programelor oferite de alte agenții;

-concepe și prezintă seturi complere și corecte de informații turistice pentru clienți.

Sarcini si îndatoriri specifice:
-conceperea și realizarea de oferte promoționale;
-stabilirea unor relații optime cu clienții si cu reprezentanții hotelurilor, pentru rezolvarea în timp util și în bune condiții a tuturor problemelor ocazionale;
-prospectarea pieței de profil în vederea optimizării continue a serviciilor, având ca scop final realizarea obiectivelor asumate.

Responsabilități ale postului:
-răspunde pentru desfășurarea și finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate.
-răspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor adiționale cu clienții și cu reprezentanții hotelurilor/ pensiunilor.
-își asumă responsabilitatea pentru propunerile de noi unități de cazare, după ce a verificat poziția în piață și standardele serviciilor oferite de către acestea.

12. Sancțiuni pentru nerespectarea fișei postului sau a anexelor acestora:
Sancțiunile aplicate pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevăzute în fișa de post sunt descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).