Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 56 vendég van a webhelyen.

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

Tanácshatározatok 2017

Tanácshatározatok 2018

Jegyzőkönyvek 2018

GYERGYÓCSOMAFALVA 2016. JÚNIUS 5-ÉN MEGVÁLASZTOTT

HELYI ÖNKORMÁNYZATI TESTÜLETE

Polgármester: MÁRTON LÁSZLÓ-SZILÁRD (RMDSZ)

Alpolgármester és tanácsos: JÁNOSI-BORSOS ATTILA (RMDSZ)

Községi jegyző: BALOGH ZITA

Tanácsosok:

BENEDEK ÁRPÁD (RMDSZ)

CSATA ANDREA (MPP)

CSATA JENŐ (RMDSZ)

CSIKI CSABA (RMDSZ)

DOMOKOS ÁRPÁD (RMDSZ)

KORPOS LEVENTE (MPP)

KÖLLŐ GÁBOR (RMDSZ) 

ORBÁN VILMOS

SZÉKELY ÁLMOS SZILVESZTER (MPP)

SZÉKELY ISTVÁN (MPP)

SZÉKELY LEVENTE (MPP)

MOLNÁR ESZTER (RMDSZ)

 

Tanácshatározatok 2018

HCL 64/2018-  A Helyi tanács jóváhagyta a 126-os Megyei út felújítására készült projekthez kapcsolódó költségeket valamint egy partnerségi egyezséget.  

HCL 63/2018-  Tanácshatározat a 126-os Megyei út felújítása készült projekt gazdasági mutatóinak jóváhagyására

HCL 62/2018- a Helyi tanács a 39/2018-as tanácshatározat módosítását – „A Csalóka óvoda felújítása és modernizálása” című pályázat gazdasági mutatóinak a módosítását hagyta jóvá

HCL 61/2018- Helyi tanács jóváhagyta a jogtanácsosi munkakör alapfizetésének megállapítását 

Tabel cu salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani Anexă la HCL 61/2018 

HCL 60/2018- egy tanácsadói munkakör jogtanácsosi munkakörré alakítását hagyta jóvá a Helyi tanács

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ AL APARATULUI DE SPECIALITATE A PRIMARULUI COMUNEI CIUMANI- ANEXA nr.1 la HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL nr. 60/2018.

HCL 59/2018- a Helyi tanács jóváhagyta a Megyei út felújítására készült tervet és a felújításhoz szükséges költségeket

HCL 58/2018 költésgvetés módósítást hagyott jóvá a Helyi tanács

HCL 57/2018- a Helyi tanács egy előadói munkakör tanácsadói munkakörré való módosítását hagyta jóvá

 

HCL 56/2018- az Önkéntes Polgárvédelmi Közszolgálat módosított személyzeti felépítését hagyta jóvá a Helyi tanács

 

 O R G A N I G R A M A şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii Urgenţă Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Local Nr. 56

HCL 55/2018- a Helyi Tanács jóváhagyta  a közvagyon-módosítását

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI,JUDEȚUL HARGHITA Anexa la HCL nr. 55 /2018. 

HCL 54/2018-  a Helyi Tanács jóváhagyta a községi erdőből lebélyegzett fa kiindulási árának módosítását

 

HCL 53/2018- a Csomafalvi legelő üzemtervét hagyta jóvá a Helyi tanács 

HCL 52/2018-  számú határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a Napfény Szociális Központ felszerelésének bővítésére elkészült projekt megvalósítását.

HCL 51/2018- számú határozattal a Napfény Szociális Központ felszerelésének bővítésére készült megvalósíthatósági tanulmányt hagyta jóvá a Helyi Tanács. 

HCL 50/2018-  tanácshatározat a Sürgősségi Önkéntes Szolgálat új személyzeti felépítésének jóváhagyására és az új önkéntes szerződés jóváhagyására

Sürgősségi Önkéntes Szolgálat személyzeti felépítése- Melléklet 1

Önkéntes szerződés- Melléklet 2

HCL 49/2018-  tanácshatározat a  község Kockázatelemzési és lefedettségi tervének aktualizált formájának jóváhagyására,

Kockázatelemzési és lefedettségi terv

HCL 48/2018- tanácshatározat a vízhálózatra és csatornázásra való új csatlakozások munkálatait felügyelő szakemberrel kötött szerződés jóváhagyására

HCL 47/2018-  a Helyi Tanács jóváhagyta a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítését

Melléklet HCL 47/2018

HCL 46/2018-  a község 2018-as első félévi költségvetés-megvalósítását hagyta jóvá a Helyi Tanács. 

HCL 45/2018-  a Helyi Tanács jóváhagyta azt a partnerségi szerződést, amit a község kötött a Gyulafehérvári Caritas – Szociális szolgáltatások ágazatával kötött, annak érdekében, hogy a Napfény Szociális Központ pályázati úton támogatást nyerhessen a központ felszerelésének bővítésére.

Melléklet HCL 45/2018

HCL 44/2018- a  belterületbe újonnan bevett falurészek elnevezését hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 43/2018- a községi közvilágítás felújítási munkálataihoz szükséges szakfelügyelővel kötött szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 42/2018- Tanácshatározat egy partnerségi egyezség jóváhagyására

HCL 41/2018- 19. községi napok megszervezésére

HCL 40/2018- Tanácshatározat Díszpolgári cím odaítélésére

HCL 39/2018-  Tanácshatározat a Csalóka óvoda felújítására és felszerelésére készítendő projekt időszerűségének és szükségszerűségének jóváhagyására

 HCL 38/2018- Tanácshatározat az óvodaépítés munkálatainak felügyeletéhez szükséges szakemberrel való szerződés jóváhagyására

HCL 37/2018- Tanácshatározat közbeszerzési program bővítésére

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Comuna Ciumani - Anexa la HCL nr.  37  /2018

HCL 36/2018-  annak jóváhagyására, hogy Gyergyócsomafalva társuljon Hargita Megye Tanácsával, annak érdekében, hogy a 126-os megyei út mentén megépüljön a járda községünkben

 CONTRACT DE ASOCIERE- Anexa   la Hotărârea nr.    36 /2018 al Consiliului Local Ciumani 

HCL 35/2018- a GOSPOD SERV KFT 2017-es mérlegének jóváhagyására

HCL 34/2018- Tanácshatározat a költségvetés módosítás jóváhagyására 

HCL 33/2018- Tanácshatározat  a községi költségvetés első negyedévi teljesítésének jóváhagyására

HCL 32/2018- Tanácshatározat a község közvilágításának felújítására készített műszaki terv jóváhagyására,

HCL 31/2018- Tanácshatározat a Tájház építéséhez elkészített műszaki terv jóváhagyására

HCL 30/2018- Tanácshatározat  a megyei út mentén építendő járda műszaki tervének jóváhagyására,

HLC 29/2018- Tanácshatázrozat a Dacia Super Nova működésből való kivételének, leírásának jóváhagyására, annak érdekében, hogy értékesíthessük

HCL 28/2018-  Tanácshatázrozat  annak jóváhagyására, hogy Gyergyócsomafalva társuljon Hargita Megye Tanácsával, annak érdekében, hogy a 126-os megyei út mentén videokamerák legyenek felszerelve községünkben

HCL 27/2018- Tanácshatározat  a közbeszerzési program bővítésére

Completare la Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018- Anexă la HCL nr.27/2018

HCL 26/2018- Tanácshatározat a 2018-ra megkötött ügyvédi szerződés jóváhagyására

HCL 25/2018-  Tanácshatározat a Víz és Csatornázási Közszolgálat adminisztrátorának 2018- ra megállapított teljesítmény kritériumok jóváhagyására,

CRITERII DE PERFORMANȚĂ  ANUL 2018 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.25/2018

HCL 24/2018- Tanácshatározat a Víz és Csatornázási Közszolgálat adminisztrátorának 2017-es évi kiértékelőjének jóváhagyására,

HCL 23/2018-  Tanácshatározat a Polgármesteri hivatal gépparkjában található járművek és gépek üzemanyag fogyasztásához szükséges kvóták jóváhagyására

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.23/2018

HCL 22/2018-  költsévetés módósítására

HCL 21/2018- tanácshatározat 2017-es községi költségvetés végrehajtásának jóváhagyására

HCL 19/2018-  Tancsáhatározat a vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2018 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local

HCL 18/2018-  Tanácshatársozat a a 2018-as esemény lista jóváhagyására,

2018-as eseménylista

HCL 17/2018- Tanácshatározat a Község csatorna rendszerének felújítására és bővítésére készült projekt előlegéhez szükséges garancia levél igénylésének jóváhagyására

HCL 16/2018- Tanácshatározat a Tájház kialakítására készült projekt előlegéhez szükséges garancialevél igénylésének jóváhagyására

HCL 15/2018-  privind aprobarea Regulamentului de vânzare a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al comunei Ciumani, modificat

REGULAMENT de vânzare a bunurilor din domeniul privat al comunei Ciumani   Anexa nr.1 la H.C.L.  nr.15/2018 

HCL 14/2018- tanácshatározat a község közvagyonában és magán vagyonában található javak bérlésére készült módosított szabályzat  jóváhagyására

REGULAMENT de închiriere a bunurilor imobile (terenuri şi construcţii) din domeniul public sau privat al comunei Ciumani Anexa nr.1 la H.C.L.  nr. 14 /2018 

HCL 13/2018-  tanácshatározat a 2018-as közbeszerzési stratégia és program jóváhagyására

 Strategia anuală de achiziție publică pe anul 2018 Comuna Ciumani- Anexa 1 la HCL nr.13/2018

Program achizițiilor publice aferente proiectului „Reabilitarea şi schimbarea destinaţiei unei case de locuit, cu scopul înfiinţării casei tradiţiilor în comuna Ciumani, judeţul Harghita”-  Anexa nr.1 la Strategia anuală de achiziții 

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2018-  Anexa nr.2 la HCL nr.13/2018 

HCL 12/2018- tanácshatározat a GOSPOD SERV KFT 2018-as költségvetésének, valamint személyzeti keretének és összetételének jóváhagyására

BVC SC Gospod Serv Srl 2018- Anexă la HCL nr.12/2018

ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. Pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL  12/2018

HCL 11/2018-   tanácshatározat az óvoda építés módosított gazdasági mutatóinak jóváhagyására

HCL 10/2018-  tanácshatározat a Víz és csatornázási közszolgálat 2018-as költségvetésének jóváhagyására, valamint a személyzeti keretének és összetételének jóváhagyására

ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2018- Anexa nr.2 la HCL nr.   10   /2018- Anexa nr.2 la HCL nr.   10   /2018

BVC Serviciul public apă și  canalizare  2018- Anexă la HCL nr. 10 /2018

HCL 9/2018-  tanácshatározat Polgármesteri hivatal épületének feljavítására készült műszaki terv jóváhagyására,

HCL 8/2018- tanácshatározat a 2018-as évi községi költségvetés jóváhagyására

7/2017- tanácshatározat az INTERHOLZ KFT által letett garancia kibővítésére a Kőbánya koncessziós szerződésének végrehajtása érdekében

 Act adițional  la Contractul de garanție nr.767/10 iunie 2011- Anexă la HCL nr.7/2018

6/2018- tanácshatározat a tartozások felosztására készült procedúra jóváhagyására

5/2018-  tanácshatározat egyes épületek bevételére a község magánvagyonának leltárába,

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PRIVAT AL COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.5 /2018.

4/2018-  tanácshatározat közvagyon kiegészítésésre és módosítására

COMPLETAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARȚIN DOMENIUL PUBLIC AL COMUNEI CIUMANI, JUDEȚUL HARGHITA- Anexa nr.1 la HCL nr.4/2018.

3/2018- tanácshatározat egy használt kazán eladására

2/2018- határozat közmunkák jóváhagyására

PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2018-  Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.2/2018.

1/2018- tanácshatározat a 2017-es év végi deficit lefedése az előző évek jövedelméről

 

Tanácshatározatok 2017

HCL 1/2017- a Helyi Tanács elfogadta 2017. január 13-tól felbontani a Domokos Lóránd adminisztrátorral kötött menedzsmentszerződést, Gál Attilát nevezte ki a Víz és Csatornázási Közszolgálat ideiglenes adminisztrátorának, valamint kinevezte a vizsgabizottságot a megüresedett adminisztrátori állás betöltésére rendezett versenyvizsga lebonyolítására.

HCL 2/2017- számú határozattal a 2016-os év végén mutatkozó költségvetési deficit fedezését hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 3/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta azon munkák listáját, amit a szociális segélyre jogosultak, valamint a közmunkára ítéltek kell elvégezzenek a 2o17-es évben. 

 PLAN DE ACŢIUNE ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL, MUNCI NEREMUNERATE ÎN FOLOSUL COMUNITĂȚII pentru anul 2017, Anexă la Hotărârea Consiliului Local nr.3/2017.

HCL 4/ 2017- Megyei út mentén építendő járda dokumentációját hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 5/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta községünkben a 2o17-2o18-ra érvényes iskolai hálózatot.

PROIECTUL DE RETEA SCOLARA PENTRU ANUL SCOLAR 2017-2018 Anexa 1 la HCL nr.5 /2017

HCL 6/2017- a 2o16-os év végén mutatkozó költségvetési többlet elköltését hagyta jóvá a Helyi Tanács, az ideiglenes beruházási listával együtt. 

HCL 7/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta az ideiglenes eseménylistát.

Lista provizorie a evenimentelor social-culturale și sportive ce se vor organiza în anul 2017 de către Primăria comunei Ciumani Anexă la HCL nr.7/2017. 

HCL 8/2016- a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezését és lebonyolítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 9/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta, hogy községünk belépjen a „G 7 Energia” Kistérségi Társulásba, mint alapító tag. Ennek a társulásnak kitűzött célja, hogy olyan alapokra pályázzon, amivel megvalósíthat egy bioenergiatermelő telepet.

Modelul ACTULUI CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară "G7-ENERGIA” Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 9 /2017

Model de STATUT al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „G7-ENERGIA” Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 9/2017

HCL 10/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a Vízház felújításához szükséges projekt gazdasági és műszaki mutatóinak aktualizált formáját.

HCL 11/2017- a község Településrendezési Tervét és a Helyi Urbanisztikai Szabályzatot hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 12/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a vissza nem térítendő alapokból finanszírozott munkálatok közbeszerzési programját. 

Programul achiziț iilor publice finanțate din fonduri nerambursabile Anul 2017 -Comuna Ciumani- Anexa la HCL nr.12/2017

HCL 13/2017- új óvoda építésének megvalósíthatósági tanulmányát hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 14/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a Polgármesteri Hivatal épületének felújítását.

HCL 15/2017- a község közvilágításának felújítására készült megvalósíthatósági tanulmányt hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 16/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta azt a szabályzatot, amivel a községi költségvetésből vissza nem térítendő alapokat pályázhatnak meg a község területén tevékenykedő nonprofit szervezetek.

R E G U L A M E N T- Privind regimul finanțărilor nerambursabile  din fondurile bugetului local al ComuneiCiumani alocate pentru finanțarea programelor, proiectelor șiacțiunilor nonprofit de interes local-  Anexa la HCL nr.  16/2017

HCL 17/2017-  a Salubriserv Kft-vel megkötött hulladékgazdálkodási koncessziós szerződést hagyta jóvá a Helyi Tanács. 

Act aditional 

Act aditional (2)

Contract 

HCL 18/2017- a Helyi Tanács megszabta az új szemétszállítási díjakat.

TARIFE SALUBRIZARE stabilite pentru finanţarea serviciilor de salubrizarea comunei Ciumani - Anexa nr.1 la HCL nr.18/2017 

HCL 19/2017- az Alfaluban található derítőállomás és gyűjtőcsatorna működtetéséhez való hozzájárulásunk módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács. A derítőállomás és gyűjtőcsatorna működéséhez 1/3 részben járulunk hozzá, ahogy a tulajdonjogunk is 1/3 rész, mint Újfalunak és Alfalunak

HCL 20/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta az iskolabusz működésének szabályzatát.

REGULAMENT privind utilizarea microbuzului școlar al comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.20/2017.

HCL 21/2017- az éves közbeszerzési stratégiát és programot hagyta jóvá a Helyi Tanács.

Program anual al achizițiilor publice pe anul 2017 Comuna Ciumani

Strategia anualăde achiziție publică pe anul 2017 Comuna Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.21/2017.

HCL 22/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta a polgármesteri apparátus felépítését a 2017-es évre.

HCL 23/2017- a mezei utak feljavítására készült műszaki dokumentációt hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 24/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a Gospod Serv Kft. költségvetését és személyzeti felépítését a 2017-es évre

BVC SC Gospod Serv Srl 2017

ORGANIGRAMA Societăţii Comerciale GOSPOD-SERV S.R.L. pentru anul 2017- Anexa nr.2 la HCL 24/2017 

HCL 25/2017- a községi utak modernizálására készített műszaki dokumentációt hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 26/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta azon tartozók (adóhátralékosok) listáját, akiknek nevét a törvény értelmében közzé fogjuk tenni a weboldalunkon.

HCL 27/2017-  a G7-ENERGIA Kistérségi Társulás alapító okiratának és működési szabályzatának módosított változatát hagyta jóvá a Helyi Tanács.

Modelul   ACTULUI CONSTITUTIV al Asociației de dezvoltare intercomunitară  "G7 ENERGIA” - Anexa nr. 1  la Hotărârea nr.27/2017 

Model de STATUT al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”G7- ENERGIA”- Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 27/2017

HCL 28/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a községi csatornázási rendszer felújítására és bővítésére készült műszaki dokumentációt.

HCL 29/2017-  a Polgármesteri Hivatal működési szabályzatát hagyta jóvá a Helyi Tanács.

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani- Anexa la HCL nr.29/2017.

HCL 30/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a község költségvetését 2017-re.

HCL 31/2017- a mezei utak felújítására készült projekt megvalósítását hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 32/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta a községi utak modernizálására készült projekt megvalósítását.

HCL 33/2017- l a községi költségvetésből megpályázható, vissza nem térítendő alapok programját hagyta jóvá a Helyi Tanács.

PROGRAMUL ANUAL AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DIN FONDURILE BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI CIUMANI ce se acordă în anul 2017 pentru programele, proiectele și acțiunile nonprofit de interes local- ANEXA nr.1 la HCL nr.33/2017

HCL 34/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta azt a közvagyonmódosítást, amivel a mezei és községi utak felmért, reális nagyságára módosultak a közvagyonban szereplő értékek.

HCL 35/2017- a végleges 2017-es eseménylistát hagyta jóvá a Helyi Tanács.

Lista evenimentelor din anul 2017- ANEXA LA HCL NR.35/2017

HCL 36/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta a Víz és csatornázási közszolgálat (SPAC) 2017-es évi költségvetését és személyzeti felépítését.

ORGANIGRAMA Serviciului Public de Apă și Canalizare SPAC Ciumani cu personalitate juridică pentru anul 2017- Anexa nr.1 la HCL nr.36/2017

HCL 37/2017- a község csatornázási rendszerének felújítására és bővítésére készült projekt gyakorlatba ültetését hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 38/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta Csomafalva részvételét a Budapesten, május 12-14 közötti időszakban megszervezett Székely Fesztiválon.

HCL 39/2017-  a Polgárvédelmi közszolgálat újraszervezését, valamint annak új működési szabályzatát hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 40/2017- Helyi Tanács jóváhagyta a községi erdőből lebélyegzett fa értékesítését

D O C U M E N T A Ţ I E pentru licitaţia publică deschisă privind valorificarea masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier a comunei Ciumani- ANEXA nr.2 la HCL nr.40/2017.

HCL 41/2017- a Szociális közszolgálat és Szociális Központ felújított működési szabályzatait hagyta jóvá a Helyi Tanács.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE Serviciul Public de Asistenţă Socială (SPAS) al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.41/15 mai 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL CENTRULUI SOCIAL DIN COMUNA CIUMANI- Anexa nr.2 la HCL nr.41 din 15 mai 2017

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

HCL 42/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta a 2016-os községi költségvetés végrehajtását

HCL 43/2017-  a 2017-es év első negyedévének pénz- ügyi beszámolóját hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 44/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta egy személygépkocsi megvásárlását a polgármesteri hivatal kiszolgálására.

HCL 45/2017- a Dányi Óvodásoknak Közalapítvány által kapott TOYOTA kisbusz adományát fogadta el a Helyi Tanács.

HCL 46/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a közvagyon módosítását, ami a Fülöpútja méreteinek módosításáról szól, a mezei út telekkönyvezése érdekében.

SITUAȚIA PARCULUI AUTO A PRIMĂRIEI COMUNEI CIUMANI și consumul lunar de carburanți- Anexa nr.1 la HCL nr.46/2017

HCL 47/2017

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.47/2017

HCL 48/2017- a Víz és csatornázás közszolgálat éves teljesítménykövetelményeit hagyta jóvá a Helyi Tanács.

CRITERII DE PERFORMANȚĂ ANUL 2017 pentru salarizarea administratorului SPAC al comunei Ciumani- Anexa nr.1 la HCL nr.48/2017

HCL 49/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta ügyvédi szolgáltatások közbeszerzését.

HCL 50/2017-  Gospod Serv Kft. 2o16-os pénzügyi mérlegét hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 51/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a Gospod Serv Kft. 2o16-os évi tevékenységeinek megvalósítását és a 2o17-es év tevékenység tervét.

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ DE S.C. GOSPOD-SERV S.R.L. ÎN ANUL 2016 ŞI PROGRAMUL DE ACTIVITATE PROPUS PENTRU ANUL 2017 - IUNIE- Anexă la HCL nr. 51 /2017

HCL 52/2017-  a rendkívüli szemétadót hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 53/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta a 18. Falunapok megszervezését.

HCL 54/2017- közvagyon-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács: a Somlyóvölgyi iskola udvarának módosítását, a Szentmiklósi és Setétrét mezei utak területeinek és hosszának módosítását.

MODIFICAREA INVENTARULUI BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.54/2017

HCL 55/2017- a Helyi Tanács dr. Czirják Árpád pápai prelátus úrnak ítélte a 2o17-es évi Díszpolgári címet.

HCL 56/2017-  az Önkéntes Polgárvédelmi Közszolgálat új működési szabályzatát és személyzeti felépítését hagyta jóvá a Helyi Tanács.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL SERVICIULUI VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENŢĂ

HCL 57/2017-  a Helyi Tanács jóváhagyta az új vízárat, csatornázási díjat és az alfalvi derítőállomás, valamint gyűjtőcsatorna működtetéséhez való hozzájárulásunkat

HCL 58/2017- a község aktualizált közvagyonának listáját hagyta jóvá a Helyi Tanács

INVENTARUL BUNURILOR CARE APARŢIN DOMENIULUI PUBLIC A COMUNEI CIUMANI- Anexa nr.1 la HCL nr.58/2017.

HCL 59/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a Borsos Miklós tér felújítási munkálataihoz szükséges építkezési felügyelővel kötött szerződésünket.

HCL 60/2017-  a Víz és csatornázási közszolgálat költségvetés-módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCL 61/2017-  a helyi Tanács jóváhagyta a Víz és csatornázási közszolgálat személyzetének megszabott fizetéseket

Salariile de bază pentru personalul din cadrul Serviciului public de apă și canalizare (SPAC) a comunei Ciumani, în anul 2017- Anexa nr.1 la HCL nr.61 /2017.

HCL 62/2017- költségvetés-módosítást hagyott jóvá a Helyi Tanács.

HCL 63/2017- a polgármester apparátus módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 64/2017-  határozattal a Helyi Tanács jóváhagyta a polgármesteri apparátus személyzetének megállapított fizetéseket.

Salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din aparatul de specialitate a Primarului comunei Ciumani, valabile începând cu 1 iulie 2017- Anexă la HCL nr.64/2017

HCL 65/2017-  a helyi tanácsosok havi juttatását hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 66/2017-  egy vízpalackozó üzem építéséhez szükséges zonális területrendezési tervet hagyott jóvá a Helyi Tanács

HCL 67/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta a Multifunkcionális Egészségügyi Központ (rendelő) egyes helyiségeinek bérbeadását.

HCL 68/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta Hargita megye szemétgazdálkodásának egységes működési szabályzatát.

HCL 69/2017- a Gospod Serv Kft személyzeti felépítésének módosítását hagyta jóvá a Helyi Tanács

ORGANIGRAMA modificată a SocietăţiiComerciale GOSPOD-SERV S.R.L. pentruanul 2017- Anexa nr.1 la HCL   69/2017 

HCL 70/2017- Helyi Tanács vissza vonta az 58-as határozatát, amivel az aktualizált közvagyon listát jóváhagyta.

HCL 71/2017- a 204 házszám alatti ingatlan megvásárlását hagyta jóvá a Helyi Tanács.

HCL 72/2017- a Helyi Tanács jóváhagyta azon műszaki tervet, ami az óvoda megépítéséhez készült.

HCL 73/2017- a Helyi  Tanács jóváhagyta a  községi villanyhálózat felújítására készített megvalósíthatósági tanulmányt

HCL 74/2017- a Helyi Tanács jóváhagyja a Térrendezéshez szükséges garancialevél meghosszabítását

HCL 75/2017- a Helyi Tanács a Tájház kialakítására elkészített projekt implementálását hagyta jóvá

HCL 76/2017- tájház kiallakításához szükésges megvalósíthatósági tanulmányt hagyta jóvá a Helyi Tanács

HCl 77/2017- költségvetésmódosítást hagy jóvá a helyi tanács

HCL 78/2017 - az első III. negyedév pénzügyi beszámolóját hagyta jóvá a Helyi Tanács

Anexa

HCL 79/2017- költségvetésmódosítást hagy jóvá a helyi tanács

Anexa

HCL 80/2017- a Köllő Miklós Általános Iskola Igazgatónőjével megkötendő adminisztrálási szerződés jóváhagyását hagyta jóvá a Helyi Tanács

Contracrt de management administrativ- financiar Anexa nr. 1 la HCL nr 80.2017

Indicatori de performanta, Anexa nr. 2 la HCL nr. 80/2017

HCL 81/2017-  „Barangolás Székelyföldön” című program megvalósításához szükséges együttműködési szerződés hagyta jóvá a Helyi Tanács

Contract de cooperare, Anexa la HCL nr. 81/2017

HCL 82/2017- a Helyi Tanács költségvetésmódosítást hagy jóvá a Gospod Serv KFT-nél

BVC SC GOSPOD SERV SRL- mondificat 2017 Anexa nr. 1, la HCL 82/2017

HCL 83/2017

PROIECTUL DE REȚEA ȘCOLARĂ PENTRU ANUL ȘCOLAR 2018-2019- Anexa 1  la HCL nr.83 /2017

HCL 84/2017

HCL 85/2017

Anexă la HCL nr.85/2017

HCL 86/2017

ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 86/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor speciale, pe anul 2018

HCL 87/2015

HCL 88/2017

Anexa nr.1 la HCL nr.88 /2017.

HCL 89/2017

HCL 90/2017

HCL 91/2017

Anexa nr.1 la HCL nr.91 /2017.

HCL 92/2017

Anexă la HCL nr. 92/2017.

HCL 93/2017

HCL 94/2017

Anexa nr.1 la HCL nr. 94/2017.

Anexa nr.2 la HCL nr.94/2017 ACT ADIȚIONAL 

HCL 95/2017

Anexa nr.2 la HCL nr. 95/2017.

 

Jegyzőkönyvek 2018

Tanácsülés Január 8. (ro)

Tanácsülés Február 19. 

Rendkívüli tanácsülés Március 6.

Tanácsülés Március 26.

Tanácsülés Május 14.

Rendkívüli tanácsülés Június 6. 

Tanácsülés Június 25.

Rendkívüli tanácsülés Július 16. (ro)

Tanácsülés Július 23.

Tanácsülés augusztus 6.  (ro)

Tanácsülés augusztrus 28. (ro)

Tanácsülés szeptember 25. 

Rendkívüli tanácsülés október 8. 

Vagyon- és érdeknyilatkozatok

 

Név

Tisztség

Politikai színezet

Vagyonnyilatkozatok és Érdeknyilatkozatok

Márton László-Szilárd

polgármester

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Jánosi- Borsos Attila

alpolgármester

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Benedek Árpád

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Csiki Csaba

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Domokos Árpád

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Molnár Eszter

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Orbán Vilmos

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Csata Jenő

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Köllő Gábor

tanácsos

RMDSZ

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Székely Levente

tanácsos

MPP

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Székely Álmos-Szilveszter

tanácsos

MPP

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Korpos Levente

tanácsos

MPP

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Csata Andrea

tanácsos

MPP

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Székely István

tanácsos

MPP

Vagyonnyilatkozat

Érdeknyilatkozat

Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (19)