Slideshow - önkormányzat

Kép: 
 

Belépés

Jelenlévő felhasználók

Jelenleg 0 felhasználó és 99 vendég van a webhelyen.

Európa a polgárokért! - Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása 

Közlemény

Tanácsülés- jegyőkönyvek 2016

Tanácsülés- jegyőkönyvek 2017

2016-os helyi adók és illetékek tervezete

 

 

 

Európa a polgárokért! - Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása 

2014. január 30. és február 2. között került sor Gyergyócsomafalván, az „Európai magatartás, európai önkormányzatok szociális szerepvállalása” című konferenciára, amely résztvevői, a helyi szakemberek mellett, Gyergyócsomafalva testvértelepüléseinek delegációi voltak. A konferenciát az „Európa a polgárokért” program keretében finanszírozta az Európai Bizottság és célja a jó tapasztalatok megosztása. A konferencia során Ráckeve város bemutatta, hogyan működik településükön a Gyermekjóléti Szolgálat, Lukanénye testvértelepülés szociális rendezvényeinek hasznosságát elemezte, Erdőbénye község a Magyarországon működő Start programot, és a Szociális Mintahelyet, Dány község Családsegítő Szolgálatának működését, Heves Gondozási Központjának tevékenységét, Baktalórántháza Város Önkormányzata pedig Gyermekjóléti Szolgálatának szolgáltatásait osztotta meg a jelenlevőkkel. A házigazda, Gyergyócsomafalva Önkormányzatának munkatársai, „Családok éve Csomafalván”, illetve „Szociális pályázatok” témakörökben tartottak előadásokat. Az eseményen elhangzott, hogy a projekttel járó tudatformálás, illetve a hátrányos személyekkel való jó kapcsolat kialakítása maguk is hozzájárulnak a településen lakók szociális érzékenységének növeléséhez és ez várhatóan érezteti majd hatását egyébb civil kezdeményezésekben is. A szociális támasz népszerűsítése növeli a lakosság európai gondolkodását és részvételét a civil kezdemenyezésekben. A települések terve, szociális hálózatok létrejötte, amely biztosítja a települések egymás támogatását, egy egységes európai tudat és együttműködés létrehozását. A hálózat hozzájárul az európai szellem kialakításához, az “egységben a sokszínűség” mottó alapigazságához, mivel a települések együttműködve, szociális infrastruktúra kialakításában is partnerek lehetnek, a jó tapasztalatok, módszerek megosztása mellett. Céljunk kidolgozni egy közös szociális hálózatot, amelyeben a testvértelepülések egyenlő félként hozzájárulnak ennek működéséhez. A jövőben szorgalmazzák e rendezvény kibővítését és megerősítését. A konferencia keretében a résztvevők meglátogatták a Páli Szent Vince Napköziotthont, ami jelenleg 23 gyermeknek nyújt támaszt. A négy nap alatt, több workshopra is sor került ezen szociális témákban, ahol szakemberek dolgoznak ki jó gyakorlati lehetőségeket.

 

A cél: közös szociális hálózat működtetése

Testvértelepüléseinek küldötteit fogadta az elmúlt hétvégén Gyergyócsomafalva. Az Európai polgárokért program keretében a községek képviselői konferencián tárgyaltak a közös gondokról, célokról, kiemelten az önkormányzatok szociális szerepvállalásáról. 

A teljes cikket eléri itt.

 

Közlemény

 

 

 

Tanácsülés- jegyzőkönyv 2016

 

 

Tanácsülés

2016. január 28.

 

A tanácsülés nincs jelen: Benedek Árpád.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat, szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. 

1. Határozattervezet Mogyorós László tanácsos mandátumának megszűnésére,

2. Határozattervezet a validáló bizottság újra szervezésére,

3. Határozattervezet Bartalis Dávid RMDSZ tanácsos mandátumának validálására,

4. Határozattervezet a szakbizottságok újra szervezésére,

5. Határozattervezet a 2016-os községi költségvetés jóváhagyására,

6. Határozattervezet a GOSPOD SERV kft költségvetésének és személyzeti felépítésének jóváhagyására a 2016-os évre,

7.Határozattervezet a hivatal személyzeti felépítésének jóváhagyására,

8. Határozattervezet azon közmunkák jóváhagyására, amit a szociális segélyre jogosultak kell dolgozzanak 2016-ban,

9. Határozattervezet a Vízház felújítására készített műszaki terv jóváhagyására,

10. Határozattervezet a Vízház felújítási munkáira fordítandó új értékek jóváhagyására,

11. Határozattervezet a 2016-os közbeszerzési program jóváhagyására,

12. Határozattervezet a 2016-os eseménynaptár jóváhagyására,

13. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

 

1. Határozattervezet Mogyorós László tanácsos mandátumának megszűnésére,

A polgármester bemutatja a határozattervezetet. Jelen van Mogyorós László tanácsos úr, aki röviden elmondja, az okát, amiért lemond a mandátumról. A polgármester úr meg megköszöni az eddigi munkáját és sok sikert kíván neki a továbbiakban. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a 2. számú határozat

 

2. Határozattervezet a validáló bizottság újra szervezésére,

Mogyorós László tanácsos lemondás után a validáló bizottság elnök nélkül maradt, ezért kell újraszervezni.  Ezt a tisztséget Jánosi Borsos Attila vállalja el. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, és mindenki egyöntetűen megszavazza a bizottság újra szervezésére vonatkozó határozattervezetet. Megszületik a 3. számú határozat

 

3. Határozattervezet Bartalis Dávid RMDSZ tanácsos mandátumának validálására,

Az újraszervezett validáló bizottság elvonul, megvizsgálják, hogy Bartalis Dávid jogosult lehet-e a mandátum betöltésre, miután visszatérnek, a bizottság elnöke bejelenti, hogy mindent rendben találtak, ezt követően leteszi az esküt. Mindenki egyetért így megszületek a 4. számú határozat.

 

4. Határozattervezet a szakbizottságok újra szervezésére,

Mogyorós László tanácsos lemondás után a szakbizottságokat újra kell szervezni.

Korpos Levente tanácsos úr javasolja, hogy Bartalis Dávid foglalja el a szakbizottságokban azokat a helyeket, amelyeknek Mogyorós László tagja volt. Bartalis Dávid elfogadja. Szavazás alá bocsájtják így megszületik az 5. számú határozat

5. Határozattervezet a 2016-os községi költségvetés jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a tervezett költségvetést 2016-ra a jövedelmi oldalon (jövedelemadó visszaosztás, épület és telekadó, visszaosztás, jármű és engedélyadó, bérletek és eladások, állami támogatás, európai uniós pályázatok)

Korpos Levente: Ingatlan értékesítési jövedelemadót hová kell befizetni és hány százalékot? Márton László Szilárd: Közjegyzőnél kell befizetni, a százalékot meg kell nézni az adótörvénykönyvben.

Márton László Szilárd ismerteti a költség fejezetet (általános adminisztrációs költségek, tartalékalap, közrend és közbiztonság, társadalmi és kulturális költségek, tanügy- személyzeti és anyagi költségek, ösztöndíjak, beruházás-, kultúra szabadidő és vallás, szociális kiadások, lakásügyi, környezetvédelmi vízügyi és falufejlesztési közszolgáltatások, gazdasági tevékenységek- utak hótalanítás, javítás stb.- turisztikai költségek).

Székely Levente. Mit lehet tenni, hogy a Szilágyi iskolában ázik, a fal mivel nemrég lett felújítva valami megoldást kellene keresni rá? Márton László Szilárd elmondja, hogy nem tudott erről, de mivel garanciális munkáról van, szó kell egyeztetni a kivitelezővel, de az iskolával is ezzel kapcsolatosan. Székely Álmos: Mi történik, ha a tervező hibázott és kifelejtették a szigetelőt? Márton László Szilárd: Úgy gondolom garanciális probléma és egyeztetni kell a kivitelezővel. Zrínyi Erika hozzáteszi, hogy a gyerekek számára sem egészséges a levegő így mielőbbi megoldást kell keresni, például átköltözni másik terembe. Vaszi Miklós: Az átemelő pompára tervezett összeg mit foglal magába? Jánosi Borsos Attila: Átemelő pompát, ásási munkálatokat, tervezést stb. Székely Álmos Még mindig szükséges óvodát építeni? Márton László Szilárd:: Vagy óvodát kell építeni vagy valamelyik iskolát kellene átalakítani, mert egyik sem felel meg úgy, ahogy van. Székely Álmos: Hol tart az általános rendezési terv ügye? Márton László Szilárd: Még két avizra van szükség megyei komissziótól és minisztériumból. Székely Levente: A parcellázási tervre van pályázati kiírás? Márton László Szilárd: Tudomásom szerint nincs.

A továbbiakban a polgármester úr ismerteti a beruházási, a bevételi és kiadási oldalakat költségvetési szempontból.

Székely Álmos: Javasolja, hogy a költségvetés elfogadás előtt nézzék át a 2016-os eseménynaptárt:

Márton László Szilárd: Ismerteti az tervezett 2016-os eseménynaptárt és várható kiadások- anyagi költségeket. Korpos Levente: Mit lehet tudni a Délhegy Kupáról? Jánosi Borsos Attila: Az időjárástól függ.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a 2016-os községi költségvetésre vonatkozó határozattervezetet, mindenki egyöntetűen szavaz. Megszületik a 6. számú határozat.

6. Határozattervezet a GOSPOD SERV kft költségvetésének és személyzeti felépítésének jóváhagyására a 2016-os évre,

Gál Attila bemutatja a 2016-os évre tervezett költségeket. Beszél a személyzeti felépítéséről. Elmondja, hogy az aktuális takarító személyzet és a karbantartó átkerül a Gospod Servhez. Bemutatja szervezeti az organigarammát. Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető, mindenki elfogadja, megszületik a 7. számú határozat.

7.Határozattervezet a hivatal személyzeti felépítésének jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a hivatal személyzeti felépítését és az erre vonatkozó változásokat. Vaszi Miklós: Vannak-e üres posztok? Márton László Szilárd: Vannak még köztisztviselői és a projekt csapathoz tartozó betöltetlen állások.

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja és megszületik a 8. számú határozat.

8. Határozattervezet azon közmunkák jóváhagyására, amit a szociális segélyre jogosultak kell, dolgozzanak 2016-ban,

Márton László Szilárd: A szociális segélyre jogosultak a következő munkákat kell, elvégezzék: piactisztítás, zöldövezetek karban tartsa, sáncok, utak széle, megyei út tisztítása, nagyobb takarításokban besegíteni a művelődési házban, hivatalban.

Vaszi Miklós: Milyen gyakran takarítanak a piacon? Jánosi Borsos Attila: Hetente. Vaszi Miklós És milyen időközönként viszik el  a szemetet onnan? Jánosi Borsos Attila: Kéthetente.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyöntetűen igennel szavaz. Megszületik a 9. számú határozat.

9. Határozattervezet a Vízház felújítására készített műszaki terv jóváhagyására,

Márton László Szilárd polgármester bemutatja a Vízház felújítására készített műszaki tervet.

Korpos Levente: Hol lesz kezelve a víz? Márton László Szilárd: Már attól a pillanattól kezelve amint bekerül a rendszerbe a víz. Vaszi Miklós: Van-e arra lehetőség, hogy olyan helyzet alakuljon ki, mint Gyergyószentmiklóson. Jánosi Borsos Attila. Nincs.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyöntetűen igennel szavaz. Megszületik a 10. számú határozat.

10. Határozattervezet a Vízház felújítási munkáira fordítandó új értékek jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet a vízház felújítási munkáira fordítandó új értékek jóváhagyására.

Székely Levente: Mikor van a határidő? Márton László Szilárd:. Jövő év végén.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki igennel szavaz. Megszületik a 11. számú határozat.

11. Határozattervezet a 2016-os közbeszerzési program jóváhagyására,

 

Márton László Szilárd: Óvoda tervezése, elkészítése- február. Vizház felújítás- munkafelügyelő kiszerződés, parcellázási térképek elkészítése. SEAP licit február- március. Kanalizálás- csatornahálózat kibővítése- február, március. Mezei utak felújítás projekt tervének elkészítése- március. Községi utak aszfaltozása- február, március.  DC 61 útszakasz aszfaltozása- március. Átemelő pompa kivitelezési munkálat- március. Borsos Miklós Tér műszaki felügyelet- március. Óvodaépítés munkálat- április, május. Óvoda műszaki felügyelet- április május. Óvoda felújítás bölcsőde kialakítás tervezés- április május. Focipálya- május. Nagyiskola fűtésrendszer felújítása- július augusztus. Köllő Hunor közbeszerzési referens, Baróti Zsolt, Borsos Anna Maria, pót tagok Baróti Levente, Moga Melinda.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyöntetűen igennel szavaz. Megszületik a számú 12. határozat.

12. Határozattervezet a 2016-os eseménynaptár jóváhagyására,

A polgármesterúr bemutatja a 2016-os évre tervezett eseménynaptárt.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyöntetűen igennel szavaz. Megszületik a 13. számú határozat.

13. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd

a)     

Kazán átadó ünnepség- köszönetnyilvánítás a megjelenő tanácsosoknak

b)     

Kutyaszánhúzó verseny

c)     

Borsos Miklós Tér rendezés projekt hosszabbítása

d)     

Nagykorúsító ünnepség- hagyományteremtő jelleggel javasolja a polgármester úr, hogy együtt köszöntsék a nagykorúsítandókat. Vaszi Miklós: Kimondottan jó ötletnek találom.

e)     

Turisztikai fórum a testvér településeinkkel

 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés március 23.

Sürgösségi tanácsülés

2016. március 23.

Tanácsülésen mindenki jelen van.

Az ülésvezető ismerteti, a napirendi pontokat majd szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.

1. Határozattervezet a 2016-os közbeszerzési lista bővítésére

2. Határozattervezet a 61/2015 tanácshatározat módosítására

1. Határozattervezet a 2016-os közbeszerzési lista bővítésére

Márton László Szilárd: ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy az óvoda vásárlására szánt összeg bele van foglalva az idei községi költségvetésbe, Székely Álmos: 60ezer lej értékben? Márton László Szilárd: Igen. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 23. számú határozat.

2. Határozattervezet a 61/2015 tanácshatározat módosítására- óvoda építésére alkalmas terület vásárlására vonatkozólag

Márton László Szilárd: 61/2015 számú tanácshatározat a következőben módosul: A megvásárolandó terület 330 m2 – el nő, de ez nem változtat a kifizetendő összegen hozzáteszi, hogy a 2016-os költségvetésből lesz kifizetve.

Szavazás alá bocsájtják, megszületik a 23. számú határozat.

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

Tanácsülés

Március 3

Az ülésen nincs jelen: Bege Csaba.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

a)     

Határozattervezet költségvetés módosításra.

b)     

Határozattervezet az óvodásjegyek megítélésére,

c)     

Határozattervezet a Polgármesteri hivatal autós parkjában szereplő járművek és gépek üzemanyag normáinak megszabására,

d)     

Határozattervezet a Turisztikai és rendezvényszervező iroda működési szabályzatának jóváhagyására,

e)     

Határozattervezet adókedvezmény megállapítására,

f)      

Határozattervezet az ügyvédünkkel kötendő szerződés jóváhagyására,

g)     

Határozattervezet a vízház felújítási munkálatainak műszaki ellenőrzésére kötendő szerződés jóváhagyására,

h)     

Határozattervezet a 4o lejen aluli adósságok eltörlésére,

i)       

Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

a)     

Határozattervezet költségvetés módosításra

 

Márton László Szilárd elmondja, hogy 20 ezer lejt kaptak az óvodás jegyek kifizetésére, ezért szükséges a költségvetés módosítás. Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 14. számú határozat.

b)     

Határozattervezet az óvodásjegyek megítélésére

Márton László Szilárd bemutatja a módszertant, amely szerint megítélésre kerülnek az óvodásjegyek. Benedek Árpád: Mennyit az egy főre eső összeg? Márton László Szilárd: 50 lej havonta, ezt akkor kapják meg, ha az érintett gyerek rendszeresen jár óvodába. Korpos Levente: Miért kell a regisztert ellenőrizni? Márton László Szilárd: Azért, mert onnan lehet minden potenciális érintettet kiszűrni. Vaszi Miklós: Mennyi a határ az egy főre eső jövedelemre vonatkozólag? Jánosi Borsos Attila: 295 lej, nem számít semmilyen szociális juttatás, ösztöndíj.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 15. számú határozat.

c)     

Határozattervezet a Polgármesteri hivatal autós parkjában szereplő járművek és gépek üzemanyag normáinak megszabására,

Márton László Szilárd: Bemutatja a határozattervezet mind a hat cikkelyét, valamint az üzemanyag mennyiségeket is ismerteti járművekre és gépekre.

Székely Álmos: Logannak elég a 75l? Márton László Szilárd Igen elég.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 16. számú határozat.

d)     

Határozattervezet a Turisztikai és rendezvényszervező iroda működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd a Turisztikai és rendezvényszervező iroda működési szabályzatot mutatja be: közszolgálat, amely a helyi hivatal alárendeltségével működik, célja beíratni a települést helyi, zónai, országos turisztikai berkekbe, turisztikai stratégiát felépíteni, segíteni és összefogni a helyi vállalkozókat. Feladatuk a következő: forgalmazhatnak kisebb tárgyakat- térképek, folyóiratok stb., rendezvényszervezés, idegen vezetés, programcsomagok, szóróanyagok szerkesztése. Bevételek, amely a működési költségükhöz tartozik: sportbázis szállás, idegenvezetés, reklámfelület bérbeadása. A könyvelés a polgármesteri hivatalt terheli.

Korpos Levente kéri, hogy a turisztikai referensek mutassák be a tevékenységüket.

Márton László Szilárd: Következő tanácsülésre meghívjuk.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 17. számú határozat.

e)     

Határozattervezet adókedvezmény megállapítására

Márton László Szilárd: Bemutatja a határozattervezet mind a hat cikkelyét, azon személyek, akik március 31-ig kifizetik adóhátralékukat az arra vonatkozó kamat 70%-át eltörli a tanács.

Köllő Bartalis Beáta: Lehet-e tudni, hány személyt érint? Márton László Szilárd: Kb. 240 fizikai és 18 jogi személyt.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 18. számú határozat.

f)      

Határozattervezet az ügyvédünkkel kötendő szerződés jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a határozatterveztet, elmondja, hogy az ügyvéd képviseli a községet valamint a helyi tanácsot.

Székely Álmos: Hány peres ügy van? Mennyire elég a tervezett összeg?

Márton László Szilárd: Havonta van egy összeg, amit ki kell fizetni neki. Ennek ellenében jogi képviselet vállalja, jogi tanácsadást vállal.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 19. számú határozat.

g)     

Határozattervezet a vízház felújítási munkálatainak műszaki ellenőrzésére kötendő szerződés jóváhagyására,

Márton László Szilárd: A helyi tanács a tervezet elfogadásával megbíz egy műszaki ellenőrt, aki a felújítási munkálatok műszaki részét ellenőrzi.

Korpos Levente: Az erre szánt összeg részletekben vagy egyben lesz kifizetve?

Márton László Szilárd: A munkálati folyamtok alatt részletekben lesz fizetve.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 19. számú határozat.

h)     

Határozattervezet a 4o lejen aluli adósságok eltörlésére,

Márton László Szilárd: A törvény értelmében el lehet törölni ezeket az adóságokat.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért. Megszületik a 20. számú határozat.

i)       

Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd: 

            a) Iskolás pályázat ellenőrzés volt februárban

            b) Tűzoltósági ellenőrzés

            c) ISO minősítés felújítása- újabb három évre kapta meg a hivatal

            d) Falugyűlés- február

            e) LEADER- ismertető valamint közgyűlés Remetén

            f) Szilágyi iskolában felmerülő problémának megoldása- találkozás a műszaki vezetővel, kivitelezővel. Jánosi Borsos Attila- A fűtésrendszer be lett állítva, most már kiszáradt a fal.

            g) APIA-s ismertető

            h)Köszönetnyilvánítás Tűzoltó autó- a közbirtokosság részéről az önkéntes tűzoltóknak-

Székely Álmos: Van-e engedélye a diszkónak?

Márton László Szilárd: Nincs működési engedélye.

Orbán Vilmos:

j) 

Romexpo- Bukaresti részvétel

 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

 

Sürgösségi tanácsülés

                                                                                        2016. március 23.

Tanácsülésen mindenki jelen van.

Az ülésvezető ismerteti, a napirendi pontokat majd szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért.

1.      

Határozattervezet a 2016-os közbeszerzési lista bővítésére

2.      

Határozattervezet a 61/2015 tanácshatározat módosítására

 

1.      

Határozattervezet a 2016-os közbeszerzési lista bővítésére

 

Márton László Szilárd: ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy az óvoda vásárlására szánt összeg bele van foglalva az idei községi költségvetésbe, Székely Álmos: 60ezer lej értékben? Márton László Szilárd: Igen. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 22. számú határozat.

 

2.      

Határozattervezet a 61/2015 tanácshatározat módosítására- óvoda építésére alkalmas terület vásárlására vonatkozólag

Márton László Szilárd: 61/2015 számú tanácshatározat a következőben módosul: A megvásárolandó terület 330 m2 – vel nő, de ez nem változtat a kifizetendő összegen hozzáteszi, hogy a 2016-os költségvetésből lesz kifizetve.

Szavazás alá bocsájtják, megszületik a 23. számú határozat.

 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

április 7.

Az ülésen mindenki jelen van.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat.

1.     

Határozattervezet a víz és szennyvíz fejlesztési stratégiájának elfogadására, 

2.     

Határozattervezet a víz és szennyvíz közszolgálat jogi személlyé alakításáról, 

3.     

Határozattervezet a sportbázis működési szabályzatának jóváhagyására, 

4.     

Határozattervezet a felújított iskolák adminisztrálásba adására a Köllő Miklós Iskolának, 

5.     

Határozattervezet a 2015-ös költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 

6.     

Határozattervezet a Polgármesteri hivatal személyzeti felépítésének módosítására, 

7.     

Határozattervezet a polgárvédelmi kockázat elemzés tervének felújítására, 

8.     

A turisztikai iroda beszámolója és 2016-os tervei, 

9.     

Különfélék és aktuális problémák megvitatása: 

10. 

 Határozattervezet a községi könyvtár működési szabályzatának jóváhagyására, 

 

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

1.     

Határozattervezet a víz és szennyvíz fejlesztési stratégiájának elfogadására,

A polgármester elmondja, hogy március folyamán ellenőrzést tartott az ANRSC adott néhány feladatot.

Márton László Szilárd bemutatja a stratégiát, amelyet Csák László és csapata dolgozott ki felhasználva statisztikai adatokat. A stratégia külön taglalja az eddigi fejlesztéseket a tavaly zárt kért éves projektet, amely a szennyvízhálózat modernizálására vonatkozik, fejlesztési lehetőségeket, valamint jövőbeli terveket: a két turisztikai belterületre vonatkozólag- a Loki és Veresvirági részen a szennyvíz problémájának megoldása, mérőpontok felállítása Csomafalva- Újfalu, Csomafalva- Alfalu részen, hogy pontosan tudni lehessen, településenként ki mennyi szennyvizet termel. Fontos egy olyan ár megállapítása, amely önfenntartósághoz vezet.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a számú 24. határozat.

2.    

Határozattervezet a víz és szennyvíz közszolgálat jogi személlyé alakításáról, 

MLSz. Eddig ezt a szolgáltatást a hivatal, mint közszolgálat működette. Jelenleg ezt a közszolgáltatást jogi személlyé kell alakítani. A hivatali szerkezeti felépítésen belül az alpolgármester alárendeltségében fog működni, 7 alkalmazottal.  A polgármester bemutatja a szabályzatot: átadásra kerülnek a leltári tárgyak, a községi, köz és magán vagyontárgyak. A közszolgálat átveszi a szerződéseket is. Átvétel után biztosítja, hogy 90 napon belül kötelezi magát a különböző szakhatósági engedélyeket kiváltására. Szerkezeti felépítés: a helyi tanács alárendeltsége alatt áll.

Szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért, megszületik a 25. számú határozat.

3.      

Határozattervezet a sportbázis működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti a következőket: A határozattervezet három cikkelyből áll. A sportbázisnak elsődleges célja, hogy az iskola számára biztosítani tudjak a tornaórákon való részvételt a gyerekeknek, versenyre való felkészülést. Valamint csapatok, szerveződések számára is, akik amatőr vagy profi versenyeken a községet képviselik. Használati feltételek a következők: órarend szerint használhatják az iskolások, óvodások, klubok, magánszemélyek. Ingyenes a használat az iskolásoknak, tanrenden kívül is, önkéntes tűzoltóknak, 18 éven aluliak számára, vagy olyan eseményen, amely hivatal által szervezett vagy partnerként vesz részt. Ahhoz, hogy díjmentesen használják kérést kell letenni a hivatalhoz. Ezen kívül történő tevékenységekért fizetni kell, a már helyi tanács áltál elfogott illetéket. Székely Álmos: A 18 éven aluliakat javasolja, hogy cseréljék ki tanulókra, mert a 11-12. osztályos diákok kiesnek ebből a körből. Korpos Levente: Hogyan történik az előre fizetés. Márton László Szilárd: Előzetes programálas történik, és a kasszában kell fizetni. Benedek Árpád elmondja, hogy praktikusabb találja, ha egyszerre egy nagyobb összeget fizetnek, ki vagyis több alkalmat. Korpos Levente: A foci csapatnak is jobb például havonta egyszer fizetni. Márton László Szilárd: Alkalmankénti foglalás esetén legkevesebb 24 órával kell igénylést letenni, helyben fizetéssel. Rendszeres igénylés esetén havonta kell fizetni a kasszába vagy az adminisztrátornál, aki nyugtát ad. A foci csapat, aki zonális szinten képviseli, a községet heti kétszer két órát használhatja bérmentesen a pályát.

A határozattervezetet szavazás alá bocsájtják, megszületik a 26 számú határozat.

4.    

Határozattervezet a felújított iskolák adminisztrálásba adására a Köllő Miklós Iskolának, 

Márton László Szilárd: Az iskolai létesítmények, amelyeket felújításra kerültek Faiskola, Szilágyi iskola, Köllő Miklós általános iskolaépület és a hozzájuk tartozó területet, valamint a megvásárolt didaktikai eszközök, alapeszközöket, leltári tárgyakat, amelyek a projektből lettek megvásárolva átadja használatra az iskolának.

A határozattervezetet szavazás alá bocsájtják, megszületik a 27. számú határozat.

5.    

Határozattervezet a 2015-ös költségvetés végrehajtásának jóváhagyására, 

A polgármester úr bemutatatja a megvalósítását a 2015-ös költségvetésnek. Székely Levente Jövedelmeknél a valós érték a nagyobb, mint a tervezett? Márton László Szilárd: Azért van ez így, mert a tavaly történő bekötések ösztönözték a fizetőket, hogy rendezzék tartozásaikat.

A határozattervezetet szavazás alá bocsájtják, megszületik a 28 számú határozat.

6.    

Határozattervezet a Polgármesteri hivatal személyzeti felépítésének módosítására, 

Márton László Szilárd a sürgősségi felügyeletek részen van a módosítás miszerint az iskolabusz sofőrje a hivatal alkalmazásába kerül.

A határozattervezetet szavazás alá bocsájtják, megszületik a 29 számú határozat.

7.      

Határozattervezet a polgárvédelmi kockázat elemzés tervének felújítására,

Márton László Szilárd bemutatja, hogy milyen kockázatok veszélyeztethetik a községet.

A határozattervezetet szavazás alá bocsájtják, megszületik a 30 számú határozat.

8.      

Határozattervezet a községi könyvtár működési szabályzatának jóváhagyására,

MLSz. A megyei könyvtár elküldte minden községi könyvtárnak a működési szabályzatát. Vaszi Miklós: Kb. hány könyv van a könyvtárba? Jegyzőnő 17300. Vaszi Miklós: Hány olvasó van nyilvántartva? Jegyzőnő: 650 olvasó van nyilvántartva.

A határozattervezetet szavazás alá bocsájtják, megszületik a számú határozat.

9.    

A turisztikai iroda beszámolója és 2016-os tervei, 

MLSz ismerteti a turisztikai iroda beszámolóját, rendezvények szervezése, turisztikai, ötlet börzék, programszervezés, turisztikai gyűléseken, ötletbörzéken való részvétel, katalógusok szerkesztése, utazás, kiállításokon való részvétel, együttműködés az ADI-val, más turisztikai irodákkal, szóróanyag csere, programcsomagok összeállítása, hétvégi programajánlók, sportbázis szobáinak a kiadása, turisztikai honlap és fb oldal aktualizálása stb.

 

Székely Álmos: Vezetnek-e statisztikát arról, hogy Csomafalván hány éjszakát töltenek vendégek? Jegyzőnő: A szabályzat nem tartalmaz ilyet.

10. 

Különfélék és aktuális problémák megvitatása: 

Márton László Szilárd:

·        

18/2016 törvény- Kérés a Megyei Tanácshoz, amiben kérjük a borvízfürdő teljes tulajdonjogát. elvi szavazás alá bocsátják, mindenki egyetért. 

·        

Kereskedelmi egységek órarendjeinek jóváhagyása: 

I.I. Jánosi Csaba

I.I. Borsos Ildikó

SC Works Prod Info SRL

I.I.Csata B. Margit

SC Mohos Impex- Andi, Sarki kocsma

SC AGM Emil Vadász fogadó

Székely Álmos- A diszkó behozta az órarendet? Márton László Szilárd: Nem hozta.

·        

Zászló ügy-

A polgármester úr ismerteti Dan Tanasatől kapott átiratot valamint a prefektúráról a felszólítást.

Székely Levente: Az ügyvédnővel volt egyeztetés? Márton László Szilárd: Igen, javaslata szerint le kell venni. Márton László Szilárd felolvassa az átiratra a válaszukat. Alpolgármester: Esetleges pénzbüntetés esetén ki vállalja fel, hogy vállalja egy részét a kifizetésnek. Korpos Levente vállalta.

·      

ANRSC ellenőrzés

·      

Területvásárlás megtörtént, így tárgyalják az óvoda tervezését

·      

Közel 30 ezer lejt fizettek ki a 70%-os kedvezménnyel élve

·      

Mezei utak feljavítása: Völgy, Déllő, Szentmiklósi, Kerektó, Festett Keresztfa, Nagymező, Hosszúvész, Mohos, Szegelet, Setétérét, Fülöpútja. Enke, kb. 15 km útszakaszról van szó. Korpos Levente: 80 ezer euró km-ként mit takar? Márton László Szilárd:Töltést, termőréteg rendbetételét. Korpos Levente: Honnan jön a 80 ezer euro? Márton László Szilárd:Tervezői érték.

 Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

Május 5

Az ülésen nincs jelen: Székely Levente, Bege Csaba.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.   Határozattervezet a GOSPOD SERV-vel kötött közvagyon adminisztrálási szerződés megszüntetésére, 

2.     Határozattervezet a GOSPOD SERV 2015-ös mérlegének jóváhagyására, 

3.     Határozattervezet a községi legelőről bélyegzett fa értékesítésére, 

4.     Határozattervezet a község kanalizálási hálózatának közvagyonba való bevételére, 

5.     Határozattervezet a híd mérleg eladására  , 

6. Határozattervezet a kanalizálási hálózat adminisztrálásba adására a víz-szennyvíz közszolgálatnak (jogi személy), 

7.     Határozattervezet a GOSPOD SERV 2015-ös tevékenység beszámolójának, valamint a 2016-os tevékenység tervének jóváhagyására, 

8.     Határozattervezet a közbeszerzési lista bővítésére, 

9.     Negyedéves pénzügyi beszámoló 

10. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd javasolja, hogy az 5. számú tanácshatározatot vegyék ki, mert nem sikerült elkészítni a felértékelést. A módosításokkal együtt mindenki elfogadja a napirendi pontokat.

1.     

Határozattervezet a GOSPOD SERV-vel kötött közvagyon adminisztrálási szerződés megszüntetésére

 

Márton László Szilárd bemutatja a tanácshatározat tervezetet, elmondja, hogy jelenleg a Számvevőszék tart ellenőrzést a GOSPOD SERV-nél. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 32. megszületik a számú határozat.

2.     Határozattervezet a GOSPOD SERV 2015-ös mérlegének jóváhagyására, 

Gál Attila a GOSPOD SERV adminisztrátora elmondja, hogy a tavaly évet sikerült jövedelemmel zárni, így a 2011-es kb. 16 ezer lejes veszteséget sikerül javítani. Valamint ezt a beszámolót megtartotta a falugyűlésen is.  Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a 33. számú határozat.

3.  Határozattervezet a községi erdőről bélyegzett fa értékesítésére,

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet: 148 m3 –ből 96 m3 fa kerül értékesítésre, a maradék 52 m3  pedig a tűzifa kategóriába megy és a községi épületek fűtésére fog szolgálni. A polgármester úr bemutatja, hogy a lebélyegzett fa milyen kategóriákba sorolható. A tanácshatározat-tervezet második cikkely, következő pontjai módosulnak: a. 425-re, b. 300-ra, valamint kiesik a hármas cikkely. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 34. számú határozat.

4.     Határozattervezet a község kanalizálási hálózatának közvagyonba való bevételére, 

Márton László Szilárd: község kanalizálási hálózat a 134-es pozíció a közvagyon listában, valamint az óvodaépítésre vásárolt területet is be kell venni a közvagyonban 18 ezer lej az értékbecslő meghatározása alapján.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 35. számú határozat.

5. Határozattervezet a kanalizálási hálózat adminisztrálásba adására a víz-szennyvíz közszolgálatnak (jogi személy), 

Márton László Szilárd: Átadásra kerül a csatornarendszer a víz-szennyvíz közszolgálatnak, eddig azért nem volt erre lehetőség, mert a kanalizálási hálózat nem volt benne a közvagyonba.  Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 36. számú határozat.

6.     

Határozattervezet a GOSPOD SERV 2015-ös tevékenység beszámolójának, valamint a 2016-os tevékenység tervének jóváhagyására, 

            Gál Attila a GOSPOD SERV adminisztrátora bemutatja a 2015-ös év tevékenységét, elmondja, hogy a múlt évet sikerült jövedelemmel zárni, beszámol a 2016-os évre vonatkozó tervekről. Elmondja, hogy a mai nappal lezárult a számvevőszék ellenőrzése.

 Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a számú határozat. 

7.     Határozattervezet a közbeszerzési lista bővítésére,

Márton László Szilárd: Egy pontját bővítjük az évi közbeszerzési listának, ami a hulladék elszállításra vonatkozik. A SEAP-ra fel kell tenni a licitet. Megtörténhet, hogy a licit miatt emelkedni fog a hulladék elszállításnak az ára. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 38. számú határozat.

8. Negyedéves pénzügyi beszámoló 

Márton László Szilárd beszámol az első trimeszter kiadásairól és bevelételeiről.

9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd: 17 km-nyi mezei utat mértek fel a nagymezei részen, azért, hogy az erre kiirt a pályázatra tudjanak letenni pályázatot.

Székely Álmos: Van-e a diszkónak engedélye? Márton László Szilárd: Nincs. A múlt alkalommal meg lett büntetve, amit ki is fizetett. Jegyzőnő: Még a szomszédi belegyezés hiányzik. Székely Álmos: Ha az megvan, akkor nem bírálhatja felül az engedélyezését a helyi tanács? Márton László Szilárd: Csak akkor, ha közbiztonságot zavarja, de ehhez szoros együttműködés szükségeltetik a rendőrség részéről is.

Bartalis Dávid: Mit lehet tenni az erdős területen történő garázdáság ellen, nem beszélve a kihordott otthagyott szemétnél? Székely Álmos: Ugyanez vonatkozik a mezőkön is. Jegyzőnő: A helyi tanácsnak nem tartozik a hatáskörébe, a törvény értelmében a tulajdonosoknak kell határpásztorságot felállítania vagy a közbirtokosság intézkedhet ezzel kapcsolatban.

Székely Álmos: Magán legelők tisztázása hogyan halad? Van-e remény? Márton László Szilárd: Van haladat és remény is, közelebbről a bizottság elé fog kerülni.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Tanácsülés

Május 26.

Az ülésen nincs jelen: Bege Csaba és Benedek Árpád.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet a személyzeti felépítés módosítására. 

2.     Határozattervezet a Víz-szennyvíz szolgálat személyzeti felépítésének módosítására, 

3.     Határozattervezet a híd mérleg és más magánvagyonbeli tárgyak eladására  , 

4.     Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd javasol még egy napirendi pontot Költségvetés módosítást. Módosítással együtt az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a napirendi pontokat, mindenki egyetért.

1.     Határozattervezet a személyzeti felépítés módosítására. 

Márton László Szilárd bemutatja a módosítás útján létrejött szerkezeti organigarammát. A víz és szennyvíz közszolgáltatás személyzete a helyi tanács alárendeltsége alá fog kerülni. A fejlesztési osztályhoz kerül a közbeszerző, a település fejlesztő, IT adminisztrátor.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 39. számú határozat.

2.     Határozattervezet a Víz-szennyvíz szolgálat személyzeti felépítésének módosítására, 

Mint jogi személy a helyi tanács alárendeléséhez tartozik,  a Víz-szennyvízszolgáltatás. A hatos cikkely módosul: az adminisztrátor lesz a vezetője, nem az alpolgármester, hitelutalványozói minősítést kap.  A második módosítás a szerkezeti felépítésben módosul. Korpos Levente: Külön könyvelőt igényel? Márton László Szilárd: Igen. Jegyzőnő: Ugyan az a hét személy kerül vissza, kell alkalmazni egy könyvelőt. Korpos Levente: A hivatal vagy a cég kell megszervezze a versenyvizsgát? Jegyző: Hivatal.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 40. számú határozat.

3.     Határozattervezet a hídmérleg és más magánvagyonbeli tárgyak eladására 

Márton László Szilárd : Az értékbecslő 3000 lejre becsülte a híd mérleget, 500 lej volt a munka díja, így 3500 lejes kiindulási árat javasol. A licit a határozat elfogadása után 15 nappal kell, megtörténjen. Korpos Levente: Miért nem vásárolta meg a területet a helyi tanács? Márton László Szilárd: Mert drága és a  helyi tanács nem támogatta a döntést.

Székely Álmos: Javasolja, hogy halasszák el ezt a döntést.  Márton László Szilárd elmondja, hogy a területet már megvásárolták, viszont a hídmérleg megvásárlására is igényt jelentettek be.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a döntés elhalasztását. Mellett 5-en, ellene is 5-en és 2 tartózkodás állásával nem fogadják a döntés elhalasztását.

Az határozattervezet elfogadása mellett 5-en, ellene is 5-en szavaznak, ketten pedig tartózkodnak.

4. Határozattervezet költségvetés módosítására

Márton László Szilárd 8000 lejt javasol áthozni második negyedévről, hogy az iskolában tudják kiadni a fizetéseket.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja. Mindenki egyetért. Megszületik a 41. számú határozat.

5.     Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Zrínyi Erika: Elmondja, hogy a kolleganője és a betegei nevében kérnék, hogy létesítsenek egy öregotthont, mert úgy látják, nagy igény lenne rá.

Márton László Szilárd elmondja, hogy utolsó információja szerint a helyi közbirtokosság ezzel a céllal vásárolta meg a Hajnal épületét, jelenleg tervezőkkel tárgyalnak valamint, pályázat után is érdeklődnek.

 

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

 

 

 

Alakuló ülés

Június 23.

             Az ülésen jelen van a június 5-én tartott választások során bejutott tanácsosok és polgármester valamint Hargita megye alprefektusa, Petres Sándor.

1.      

Balogh Zita üdvözli a megjelenteket. A jelenlevők tudomására hozza, mit tartalmaznak a kapott dossziék. Jegyzőnő a legidősebb tanácsot Köllő Gábort kinevezi ülésvezetőnek, a két legfiatalabb tanácsos Tőke Esztert és Korpos Leventét segítőnek.  

2.      

Az ülésvezető kéri, hogy tegyenek javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ki kerüljön be a validáló bizottságba. Javasolják: Korpos Leventét, Csata Jenőt, Orbán Vilmost, Tőke Esztert és Csata Andreát. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért. Ebben a komisszióban Korpos Levente vállalja az elnök szerepet, a titkárt pedig Tőke Eszter. Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: megszületik a 42. számú tanácshatározat. 

Szünetet tartanak, amíg az újonnan alakult bizottság visszavonul, hogy validálni tudják a mandátumokat. A jegyzőnő, Balogh Zita átadj azokat az iratokat, amelyek szükségesek, hogy validálni tudják a mandátumokat. Miután megvizsgálták a dokumentumokat, az elnök bejelenti, hogy mindent rendben találtak. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a 43. számú határozat.

Eskütétel. A jegyzőnő felolvassa az eskü szövegét, majd a tanácsosok névsor szerint kimennek az asztalhoz, a Bibliára és az alkotmányra esküsznek.  Megszületik a 44. számú tanácshatározat. 

3.      

A legidősebb tanácsost, Köllő Gábort javasolják, hogy legyen az ülésvezető. Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 45. számú tanácshatározat. 

4.      

Az alpolgármester választása következik. Jelölik Székely Leventét és Jánosi Borsos Attilát. Egy kis szünet alatt a jegyzőnő előkészíti a szavazólapokat. Mindenik tanácsos megkapja a szavazólapot, majd miután szavazott beleteszik az urnába. Ezután a validáló bizottság megszámolja a szavazatokat és elkészíti a jegyzőkönyvet. Korpos Levente elmondja, hogy Jánosi Borsos Attila kapta a legtöbb szavazatot. Mindenki egyetért, megszületik a 46. számú tanácshatározat.  

Jánosi Borsos Attila megköszöni a tanácsosoknak a bizalmat és megígéri, hogy munkáját legjobb tudása szerint végzi.

5.      

Márton László Szilárd a Bibliára és az alkotmányra esküszik. Ezt követően a jegyzőnő átadja a legitimációt és a  

Petres Sándor Hargita megye alprefektusa tolmácsolja, a prefektus üzenetét valamint hozzáteszi, hogy ez a község büszke lehet az elmúlt időszak megvalósításaira, és reméli, hogy a fejlesztések nem állnak le, hanem folytatódnak.

6.      

Szakbizottságok megalakulása. 

a)   

Mezőgazdasági, területrendezési, urbanisztikai, környezet-védelmi tevékenységekért, valamint turizmusért felelős szakbizottság:

1.      

Domokos Árpád

2.      

Csiki Csaba

3.      

Csata Jenő 

4.      

Székely Levente 

5.      

Korpos Levente 

b)      

Gazdasági-pénzügyi, jogi és fegyelmi szakbizottság:

1.      

Jánosi Borsos Attila

2.      

Orbán Vilmos

3.      

Csata Jenő 

4.      

Székely István 

5.      

Székely Levente 

c)      

Szociális, kulturális, tanügyi, egyházi, sport, egészségügyi, családi és gyermekvédelmi tevékenységekért felelős szakbizottság:

1.      

Benedek Árpád

2.      

Székely Álmos Szilveszter

3.      

Tőke Eszter 

4.      

Csata Andrea 

5.      

Köllő Gábor 

Szavazás alá bocsátja az ülésvezető, megszületik a 47. számú tanácshatározat.

7.A Helyi Tanács működési szabályzatát már előzőleg a tanácsosok megkapták, hogy tudják áttanulmányozni, a határozattervezet bemutatása után, szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 48. számú tanácshatározat.

8. Márton László Szilárd bemutatja a Csomafalvi napok programtervezetét, június 25-től 29-ig. Szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 49. számú tanácshatározat.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

Tanácsülés

Július 18.

 

Az ülésen nincs jelen: Tőke Eszter.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.Határozattervezet a pályázatból nyert elektronikai felszerelések 5 évre való ingyen használatba vételére a Megyei Tanácstól,

2.Határozattervezet a sátor bérleti díjának megállapítására,

3.Határozattervezet a községi erdőből eladandó fa kiindulási értékének csökkentésére,

4.Határozattervezet Kerengő utca közvagyonba vételére,

5.Határozattervezet a megvásárolt épületek bevételére a község magán vagyonába,

6.Határozattervezet egy helység bérbeadására a Polgármesteri hivatal épületéből, amit bankautomata működtetésére fognak használni,

7.Határozattervezet a 25/2o16-os Tanács határozat módosítására,

8.Határozattervezet költségvetés módosításra, féléves pénzügyi beszámoló

9.Határozattervezet a szemétgazdálkodási közszolgálat kiadására elkészített tender füzet módosítására,

10.Határozattervezet a tanácsosi díj megállapítására,

11.Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

A polgármester úr javasolja levenni a 4. napirendi pontot, mert érkezett három észrevétel, valamint a 9. határozattervezetet. Javasol két másik napirendi pontot:  víz és szennyvízszolgáltatáshoz meghirdetett  adminisztrátori állásra vonatkozólag és költségvetés módosítást- GOSPOD SERV-nél történt Számvevő Széki ellenőrzés végett.

 Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a módosításokkal együtt a napirendi pontokat, mindenki elfogadja.

 

1.Határozattervezet a pályázatból nyert elektronikai felszerelések 5 évre való ingyen használatba vételére a Megyei Tanácstól

A polgármester úr ismerteti a határozattervezetet: amely tartalmazza a projekt által kapott eszközök saját leltárba vételét valamint az ingyenes használatba vételére. Korpos Levente: Mi lesz miután lejár az 5 év? Márton László Szilárd: Vissza kell adni, de lehetőség van a még 3 évre kérvényezni. Korpos Levente: Melyik irodában van a multifunkcionális nyomtató? Polgármester: A mezőgazdasági irodában.

Az ülésvezető Szavazás alá bocsájtja: mindenki egyetért, megszületik az 50. számú határozat.

2.Határozattervezet a sátor bérleti díjának megállapítására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy egy szerződéssel adnák bérbe a sátrat, 200 lej egy napra, például, ha a Hivatal adja oda olyan rendezvényre, amelynél társszervező akkor és 3 napra adja oda akkor 600 lejjel támogató a Hivatal. Székely Álmos: Ez az összeg tartalmazza az összeszerelést is? Márton László Szilárd: Nem, de jogos a felvetés. Benedek Árpád: Tapasztalatból, jó lenne, ha ezt biztosítanák, akkor mindenki munkája könnyebb lenne. Köllő Gábor: András Sándor a felelős? Márton László Szilárd: Igen. Csata Kiss Andrea: Útmutatással kerülne 200 lejbe? Márton László Szilárd: Igen. Korpos Levente: Akkor ezt is foglaljuk bele a határozatba. A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 51. számú határozat.

3.Határozattervezet a községi erdőből eladandó fa kiindulási értékének csökkentésére,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a szabályzat miatt szükséges az ármódosítás, mivel már két licit sikertelen volt. A mostani javaslat nettó 140 lej/m3 . A licit lebonyolításáért felelős: Köllő Hunor, Jánosi Borsos Attila, Borsos Anna-Mária. Székely Álmos: Mennyi volt a korábbi kiindulási ár? Márton László Szilárd: 188 lej/m3. Benedek Árpád: Véleményem szerint túl nagy ez az összeg. Márton László Szilárd: Egyeztettem a referenssel és egy erdésszel ők is ezt az összeget javasolják.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 52. számú határozat.

4. Határozattervezet a megvásárolt épületek bevételére a község magán vagyonába,

Márton László Szilárd: Mivel az óvodaépítésre alkalmas terület be lett telekkönyvezve és a telek a község vagyonába került szükséges, hogy a területen levő épületek kerüljenek be a község magánvagyonába. Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 53. számú határozat.

5. Határozattervezet egy helység bérbeadására a Polgármesteri hivatal épületéből, amit bankautomata működtetésére fognak használni,

Márton László Szilárd elmondja. A kereskedelmi bank már nem működik a hivatal szomszédságában, de igényüket fejezték ki az automata további működésére, mivel van rá igény. Nemsokára lebontják a bank helységet. Így a hivatalban levő kapusszobát alakítanák ki erre a célra. Csata Jenő: Jogilag lehetséges, hogy a hivatal ezt végrehajtsa? Jegyzőnő: Igen. Csata Kiss Andrea: Nem túl kevés az 50 lej? Ha 10 évre veszik bérbe, megtörténhet, hogy néhány év múlva nem fogja fedezni a kiadásokat. Márton László Szilárd: A költség valóban nem sok, de a számítások alapján az áramfogyasztás kb. 36 lej, 4 lej egyéb felmerülő költségek, a 10 lej pedig a helység bérlése. Korpos Levente: Idővel ez az összeg nem fog elértéktelenedni? Székely Levente: Javasolnám, hogy legyen 5 év. Benedek Árpád: Máshol van rá erre percendes? Jegyzőnő: Alfaluban például ingyen adják bérbe a CEC banknak a helységet, ezzel is segítve a község lakóit. Csata Kiss Andrea: Az átalakítási munkálatok költségeit ki állja? Márton László Szilárd: A bérlőt, valamint a szerződésben bele vannak foglalva a következők: csak a fogadási órák ideje alatt jöhetnek például az automatát feltölteni vagy szervizelni, a biztonságát is ők kell, felügyeljék stb. Székely Levente: Van más lehetőség, ami a helyszín illeti? Márton László Szilárd: Minden lehetőség ki lett aknázva, pozitív hozadéka is van be lesz kamerázva a hivatal bejárta. Domokos Árpád: A legtöbb csomafalvi embernek CEC bankban van kontja, nem lehetne, hogy ők legyenek jelen. Márton László Szilárd: Lehet, csak be kell, nevezzenek a licitre. Székely Levente: Javaslata, hogy 5 évre csökkentsék a bérleti időtartamot. Hárman szavaznak a módosítás mellett.  Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a 10 évet, 2 tartózkodik, 10 mellette szavaz. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a határozattervezetet: mindenki egyetért, megszületik az 54. számú határozat.

 

 

6. Határozattervezet a 25/2o16-os Tanács határozat módosítására,

Márton László Szilárd a határozattervezetet és az okát a módosításnak.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 55. számú határozat.

7. Határozattervezet költségvetés módosításra, féléves pénzügyi beszámoló

Márton László Szilárd ismerteti a félévre tervezett költségeket: kiadások és bevételek terén is.

Költségvetés módosítás félévtől megengedett, most a következők módosulnak: bevételi oldalon, mivel az épületadót, földadót, járműadót, már túlteljesítettük, Kiadásoknál bele voltak foglalva a választási költségek, amit végül a prefektúra fizette, így nem volt szükséges ez az összeg. Módosulna az ügyvédnő költségei. Borvizes film, polgárvédelem: a harmadfokú árvíz miatt. Szociális központ 20 ezer lej, két személy részére, +6000 lej leltári tárgyak vásárlására. Korpos Levente: Mikor jár le az 5 év, hogy az iskola és az óvoda külön működjön? Márton László Szilárd: Tanügyi törvény írja, hogy nem lehet még egy udvaron ez a két intézmény.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 56. számú határozat.

8.Határozattervezet a tanácsosi díj megállapítására,

 

Márton László Szilárd elmondja, hogy a tanácsosi tiszteletdíj csökkeni fog mivel levonják belőle az egészségügyi biztosítási alapot, nyugdíjalapot és a munkanélküli segélyalapot.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 57. számú határozat.

9. Víz és szennyvízszolgáltatáshoz meghirdetett  adminisztrátori állásra vonatkozólag

Márton László Szilárd: bemutatja a kritérium rendszert, amelynek meg kell felelnie az adminisztrátornak, szeptember 1-el veszi át a pénzügyi rendszerét. Székely Álmos: Kinek a részéről kapja a szankciókat? Márton László Szilárd: A polgármester részéről, akit a helyi tanács bíz meg. Csata Andra megjegyzni, hogy az elvárások szigorúak a feladatok határidejéhez viszonyítva. Polgármester: A határidők tarthatóak amennyiben megtaláljuk a megfelelő személyt. Továbbá a polgármester bemutatja a  vizsgakritériumokat: „A Csomafalvi víz és szennyvíz közszolgálat működési és fejlesztési koncepciója” dolgozat, román nyelv ismerete, számítógépes ismeretek, előny: a felsőfokú végzettség. Korpos Levente javasolja, hogy a kritériumnál legyen kötelező a felsőfokú végzettség. Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja 5-en mellett, 7 ellene szavaznak. Korpos Levente: Hányast kell elérjen? Jegyzőnő: Közigazgatásban 7 jegyet kell elérjen. A helyi tanács részéről bent kell, legyen 2-2 személy a vizsgáztató és a kontesztáló bizottságban. A vizsgáztatóba: Köllő Gábor és Korpos Levente, a kontesztálóba: Csiki Csaba és Domokos Árpád kerülnek.

A módosítással együtt szavazás alá bocsájtják, 2-en tartózkodnak (Székely Levente, Székely Álmos), 10-en mellette.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető: mindenki egyetért, megszületik az 58. számú határozat. 

10. Határozattervezet GOSPOD SERV törzstőke módosítására.

Márton László Szilárd javasolja: hogy napolják el ezt a határozattervezetet, mivel kételyek merültek fel a törzstőke emeléssel kapcsolatosan.

11.Különfélék és aktuális problémák megvitatása:

Székely Álmos:

·        

javasolja, hogy a tanácsülések napja legyen hétfő, mivel Csata Andrea kedd, szerda, csütörtök Csíkszeredában van. Megbeszéltek alapján a helyi tanács eldönti, hogy minden hónap 3. hétfőjén tartják a tanácsüléseket, nyár időszakban 19 órától, télen pedig 18 órától.

·        

Milyen állások kerültek meghirdetésre? Márton László Szilárd: Rekreációs ügyintézői állás és szociális asszisztens. A rekreációs asszisztens fél normában a szociális központnál, másik részen a sportlétesítménynél kell, felügyelje a programokat. Mindkét poszt a szociális központ működését segíti. Csata Andrea: javasolja, hogy a meghirdetett állások versenyvizsgáinál bent lehet tanácsos.

·        

PUG- Márton László Szilárd: Az utolsó komisszió véleményezésre van szükség, de jelen esetben a minisztériumban a felbomlott ez a bizottság, Köllő Miklós a napokban megy Csíkszeredába, hátha sikerül a egyeztetni a bizottsággal.

·        

Diszkó ügy. Van-e működési engedélye? Mert a hétvégén is verekedés volt.  Márton László Szilárd: Nincs engedélye.

Székely Levente:

 

·        

Pályázati tervek, kiírások vannak-e, tudnánk segíteni valamiben? Márton László Szilárd: Mezei utak felújítása, községi utak modernizálása, óvodaépítés a Szászfaluban, bemutatja az óvoda terveit, csatorna és vízhálózat felújítása, sípályák és Loki szennyvíz összegyűjtése, közművesítés a Piac részen, 3 átemelő rendezése (Szilágyi, Habák utcák, Bikatelep), kultúrotthon felszerelésének bővítése, központi óvoda és 1-es iskola épületeinek felújítása. Székely Levente javasolja, hogy a pályázatok tervezésénél vegyen részt a tanács is, hogy elkerüljék az esetleges kellemetlenségeket. Székely Levente: Lehet-e pályázni egy hó takarításra alkalmas, sepregető gépet? Megjegyzi, hogy az utcák nagyon porosak. Márton László Szilárd: A Leader-nél volt erre kiírás, de most nincs. Az Akadán utcában folyik a sáncok takarítás, van, ahol van jó példa, van ahol nincs. Korpos Levente javasolja, hogy kerüljön bele a Csomafalvi Hírlapba ez a beruházás. Márton László Szilárd: Mindenik újságban van beruházás rovat, ez is bele fog kerülni.

Korpos Levente:

·        

A szombati találkozó alkalmával több virágárus volt a központon, amely igencsak csökkenti a helyi vállalkozások forgalmát. Márton László Szilárd: Én sem vagyok híve annak, hogy a központ tele legyen ilyen árusokkal, de ezzel szemben a hivatalnak is vannak elvárásai például a virágüzletek két éve nem fizetnek szemétadót.

Márton László Szilárd:

·        

Jövő hét csütörtök rendkívüli tanácsülés

·        

Meghívás  Lukanénye

·        

Meghívás Heves

·        

Csomafali Nagy Gyúródás rendezvénysorozat

·        

Földes bizottság: Benedek Árpád, Domokos Árpád,

·        

Zászlóügy: van egy tanácshatározat 2010-ből, amelyben a helyi tanács elfogadja, hogy a román zászló mellett ki legyen rakva a Csomafalvi zászló amely közvélemény kutatással volt elfogadva.

Csata Andrea megjegyzi, hogy a Borsos Miklós tér rendezési tervnél a kultúrotthon előtt van egy olyan zöld övezet rész, amelyet javasolna, hogy módosítsák, mivel megtörténhet, hogy azon fognak járni. 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka.

 

Rendkívüli tanácsülés

Augusztus 4.

 

Az ülésen nincs jelen: Benedek Árpád
Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat. 

1.      

A község kanalizálásának bővítési lehetőségei- bemutatja a PECTA tervező cég,

2.      

Az újonnan épülő óvoda terve- bemutatja a LARIX STUDIO,

3.      

Határozattervezet a község szemétgazdálkodási szabályzatának, működési kritériumainak, a szemétgazdálkodás területén alkalmazandó büntetések és a tender füzet jóváhagyására,

4.      

Határozattervezet költségvetés módosításra. Az elmúlt gyűlésen visszavont tőkeemelés költségeinek betervezése.

5.      

Határozattervezet a GospodServ KFT tőkeemelésének jóváhagyására, 

6.      

Határozattervezet a közvagyon bővítésére. A Megyei Tanács jóváhagyásával a borvízfürdő teljes átadása a megye közvagyonából a község közvagyonába,

7.      

Határozattervezet Dóczy Rössler Éva Stefánia ügyvédnővel kötött szerződésmódosításra

8.      

Határozattervezet a leaszfaltozott községi utak leltári értékének aktualizálására,

9.      

Határozattervezet a BRD bankkal kötött területbérlési szerződés felbontásának jóváhagyására,

10.   

Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd javasolja, hogy a 4 és 5 határozattervezetet levenni, mert még folyik, az ügyintézés valamint javasolja, hogy kerüljön be a BRD-vel kötött szerződés felbontása, mivel el fogja költöztetni az épületet. 
Ezekkel a módosításokkal együtt szavazás alá bocsátja az ülésvezető a napirendi pontokat, amellyel mindenki egyetért.
A tanácsülésre bejött Bartalis Imre 1402 szám alatti lakos, az ülésvezető szót ad Neki, elmondja, hogy nyert egy pert, amelynek a költsége 7600 lej, kérdése, hogy mikor fogja ezt a Helyi Tanács kifizetni. Márton László Szilárd polgármester elmondja, hogy a történetét ennek az eljárásnak megjegyzi, hogy mivel a bizottságnak nincs saját jövedelme így nem tudják kifizetni a kért összeget.

1. Az újonnan épülő óvoda terve- bemutatja a LARIX STUDIO,

Larixstudio részéről Köllő Miklós mutatja be az óvoda épület tervét. Elmondja, hogy olyan épületet terveztek, amely megfelel a követelményeknek, modern és a faluképbe is beleilleszkedik. A Köllő Miklós Általános Iskola részéről Borsos Csaba adminisztrátor van jelen.
Márton László Szilárd elmondja, hogy a tervezést illetően több találkozás volt az iskola vezetőségével felmérték az igényeket valamint az iskola vezetősége egyeztetett az óvónőkkel, akik szintén kifejtették véleményüket.
Köllő Miklós tervező bemutatja az óvoda tervét, elmondja, hogy jobb lett volna fából építeni, de erre bizonyos korlátozások végett nincs lehetőség. Elmondja, hogy a terület fekvése végett kell a bemutatott kép alapján az tervezett óvoda épület elhelyezni. Egy képsorozatot mutat be, amelyen látható, hogy délelőtt besüt a nap, 4 órán át, ennek pozitív hozadéka, a jövőre gondolva a napenergiát, mint megújuló energiaforrást is lehessen felhasználni. Alapvető koncepció volt, hogy a két terembe egyszerre lehessen belátni, azért, hogy az óvónők esetenként mind két termet egyszerre tudják felügyelni.
Az épületben van tervezve mozgássérült mosdó, van elkülönítő, két 8x8as óvoda terem, egy nagyterem, amely funkcionálhat díszteremként. Fontos szempont volt a tervezésnél, hogy tűzvédelmi szempontból is megfeleljen. Hozzáteszi, kérés volt, hogy stílusában passzoljon a Szilagyi iskolához, emellett figyeltek arra is, hogy a falu képbe is illő legyen, ezzel együtt figyeltek a színekre, a korlátmagasságra,a fára, talál a Szilágyi iskolával. A tetőnél: horgonyozott lemezt, egyik résznél pedig faburkolatot terveztek. A tervezőúr elmondja, hogy a lemez, nem eltérő a faluképtől hisz a székelység építkezési szokásaiban jelen volt a bádogtető.
Székely Levente: Meglehet cseréppel nézni a tervet? Köllő Miklós: Meglehet, de ki is volt próbálva, a tervezett alap viszont nem bírna meg. Székely Levente: Meglehetne az alapot 5%al növelni és akkor elbírná a cserepet. Köllő Miklós elmondja, hogy a zsindely élettartama annyi amennyi fokot zár be. Csata Andrea: Jó az, hogyha a fa natúron van hagyva? Nem lesz kevesebb az élettartama? Köllő Miklós: Nem, mert ha valamilyen kémiai szerrel lekezdik, a fa idővel az megkopik, meghámlik, kifoltosodik, ellenben a kezeletlen fa idővel megszürkül, ahogyan a terven is látszik, amely hosszú élettartamú.
Korpos Levente javasolja, hogy legyen, hódfarkú cserép valamint a bejáratnál legyen fa a kő helyett és a vas helyett is legyen fa. Székely Álmos: Hol van az eresz? Köllő Miklós: Rejtett eresz van tervezve.
Székely Álmos: Van-e lehetőség parkolót kialakítani? Márton László Szilárd: Véleményem szerint inkább egy zöld övezet legyen, mint 10 kocsinak parkoló.

Köllő Miklós a javasolt módosított műszaki tervet mutatja be a Borsos Miklós térről, mivel elköltöztetik a BRD helységet.

 Csata Andrea: A kultúrház előtt van egy rész, azt nem lehet inkább térkövezni, mert a zöld övezet azon a részren, nem legtartósabb. Köllő Miklós: A gyeprács a legjobb megoldás. Székely Álmos: A BRD épülete alatt van egy kút. Fel lehet azt szabadítani? Hol volt a régi helyük? Székely Álmos: PUG? Köllő Miklós: A fejlesztési minisztériumhoz van letéve, de ezt a bizottságot most szervezik újra. Mivel most szabadságon vannak, ezért csak szeptember elejére tud a továbbiakban utánajárni.

 

2. A község kanalizálásának bővítési lehetőségei- bemutatja a PECTA tervező cég, 

Török Attila a PECTA tervező cég képviselője bemutatja a tervet a község kanalizálásnak bővítési lehetőségeiről, bemutatja a piac részére vonatkozó bővítéseket, az erdei részen levő bővítéseket is.
Székely Álmos: a főúton hosszan is lehetséges lenne a bélelés? Torok Attila: Nem tudom,a probléma nagyságától is függ. Egyelőre az eredi részre fókuszalunk, hiszen ott van nagyobb probléma.

Csata Andrea: A rendezvénycsűrhöz nem lehet bevinni?
Márton László Szilárd: Akerengő nem került be közvagyonba, mert vannak tisztázandó ügyek ott.

 

3. Határozattervezet a község szemétgazdálkodási szabályzatának, működési kritériumainak, a szemétgazdálkodás területén alkalmazandó büntetések és a tender füzet jóváhagyására 

A jegyzőnő ismerteti a szabályzatot, kritériumokat, bűnetetési rendszert. A szabályzatban kell, szerepeljen a szelektív hulladékgyűjtés, építkezési hulladékok, ruhák, elektronikai hulladékok begyűjtése. Összegyűjtésre matricás rendszert javasolnak, vagyis előfizetési rendszert, mivel a mostani ellenőrizhetetlen valamint a jogi személyeknél nincs aki m3-at mérje. Vagyis negyedéves féléves, éves matricát lehetne kiváltani, valamint ha pluszba kell, zsákot kitenni mellé ahhoz pluszba kell azt megvásárolni. Ezáltal pénzt és időt lehet spórolni, hiszen a számlázás munkája csökken, valamint papírt sem kell sok. A tender füzetbe bele van foglalva, hogy csak olyan céggel lehet szerződést kötni, aki biztosítja, hogy évente a szemét 10%-át szelektíven viszi el. Valamint ezt a százalékot évente növelni kell. Korpos Levente: Nem tudok arról, hogy szomszédos települések alkalmaznának büntetést..Csata Andrea: Az idősek nem termelnek annyi szemetet, amennyit egy- egy család, nekik is előre kellene fizetni?Balogh Zita: Az idősek kedvezményben részesülnek. Márton László Szilárd javasolja, hogy a tenderfüzetbe foglaljanak bele félévente a lomtalanítást. Korpos Levente javasolja, hogy csak féléves és éves matricák legyenek, és nagyobb büntetést javasol, azon résznél ahol kiviszik a község határaiba szemetet 500-1000 lejig. Székely Álmos: Ha egyszer valaki meg van büntetve akkor nem biztos, hogy szükség lesz emelésre. Márton László Szilárd javasolja, hogy 25lej/ ma lomtalanítás értéke.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja a tenderfüzet módosítását: megszavazzák: a félévenkénti lomtalanítást, a féléves és éves matricát nem szavazzák meg.

Szavazás alá bocsájtja, megszületik az 59. számú határozat.

4, Határozattervezet a közvagyon bővítésére. A Megyei Tanács jóváhagyásával a borvízfürdő teljes átadása a megye közvagyonából a község közvagyonába,

Márton László Szilárd elmondja, hogy bekerül egy pozíció a közvagyonba, amely által az adminisztrálási szerződés is átkerül a közvagyonba.

Szavazás alá bocsájtja, megszületik az 60. számú határozat.

5.                  

Határozattervezet Dóczy Rössler Éva Stefánia ügyvédnővel kötött szerződésmódosításra

Márton László Szilárd elmondja, az indoklást, hogy a miért szükséges a havi díjszabás. A határozattervezet csak egy pontban módosul a havi juttatás összege 1100lejre.

Székely Álmos: Milyen pereket képvisel az ügyvédnő?

Márton László Szilárd: Ismerteti mindenik peres ügyet, amelyben a hivatal, a helyi tanács, a földes bizottság vagy a polgármester érintett. Elmondja, hogy szükségesnek találja az ügyvédnő munkáját. Korpos Levente javasolja, hogy legyen kitűzve időpont, amikor jelentést ad a folyamatban levő ügyek helyzetéről.

 Szavazás alá bocsájtja, egy ellen szavazattal, megszületik az 61. számú határozat.

6.    

Határozattervezet a leaszfaltozott községi utak leltári értékének aktualizálására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy volt egy felértékelés az aszfaltos utcákban, amely 2014ben volt. Bemutatja a határozattervezetet.

Szavazás alá bocsájtja, megszületik az 62. számú határozat.

 1. Határozattervezet a BRD bankkal kötött területbérlési szerződés felbontásának jóváhagyására,

Márton László Szilárd: bemutatja a határozattervezetet.

Szavazás alá bocsájtja, megszületik az 63. számú határozat.

8.      

Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd:

·        

Lukanényei meghívás

·        

Megvannak az új kollegák a szociális asszisztens, a rekreációs ügyintéző valamint a víz szennyvíz közszolgálat adminisztrátora meghirdetett állásokra.

Székely Levente:

·        

Mezei utak: Fülöp útja javítás

·        

Hogyan halad a vízgázfelújítás munkálata: Márton László Szilárd: Ütemtervszerűen.

Csata Jenő:

·        

Termelői engedély- úgy véli magas az ára.

Korpos Levente:

·        

mezei utas pályázat- Márton László Szilárd elmondja, hogy készül a dokumentáció, még a következő kiírás előtt elkészül

·        

Lehet-e tudni valamit a Huszár utcánál talált csontvázakról? Márton László Szilárd érdeklődni fogunk a múzeumtól ezzel kapcsolatban. 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte Király Boglárka

 

Rendkivűli tanácsülés

Szeptember 13

Az ülésről nem hiányzik senki.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.      

Határozattervezet a közhivatalnoki posztok betöltési tervének jóváhagyására,

2.      

Határozattervezet a Polgárvédelmi közszolgálat személyzeti felépítésének módosítására,

3.      

Határozattervezet költségvetés módosításra,

4.      

Határozattervezet a 38/2o16-os határozat visszavonására,

5.      

Határozattervezet a közbeszerzési lista bővítésére,

6.      

Határozattervezet a község szemétgazdálkodásához szükséges működési kritériumok módosítására, és a tender füzet módosított változatának jóváhagyására,

7.      

Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat költségvetésének jóváhagyására,

8.      

Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat működéséhez szükséges kritériumok módosítására,

9.      

Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálattal megkötendő adminisztrálási szerződés jóváhagyására,

10.  

Határozattervezet a Helyi Tanács működési szabályzatának módosítására,

11.  

Kérés a Köllő Miklós Általános Iskola Vezetőségétől. Kérik, hogy az iskola vezetőtanácsába Dr. Zrínyi Enikő-Erika helyett egy újabb személyt delegáljon a tanács.

12.  

Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

 

A polgármester úr kéri, hogy kerüljön fel egy napirendi pont: tanácsosok egyik csoportja kérdéseket fogalmazott meg az óvoda tervével kapcsolatosan. és jelen van Köllő Miklós is aki bemutatná a tervet. A módosítással együtt mindenki egyetért.

1.      

Köllő Miklós a Larix studio munkatársa mutatja be az óvoda módosított tervét 

Korpos Levente, Csata Andrea, Székely Levente és Székely Álmos kérdéseire ad választ. Székely Levente elmondja, hogy levelükkel senki sem akartak megsérteni csak aggodalmaiknak adtak hangot.

2.      

Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálat költségvetésének jóváhagyására,

Domokos Lóránd a SPAC adminisztrátora bemutatkozik, és elmondja a jelenlegi helyzetét. Elmondja, hogy jelenleg a veszteség 43%, azáltal, hogy a közintézményeket ellátjuk vízórával kb. 20%-al csökkeni, fog a veszteség.  Csata Andrea: Magán a csatornahálózaton nincs veszteség? Domokos Lóránd: Nincs. Korpos Levente elmondja, hogy a tegnap összeült a szakbizottság és előterjeszti a felmerülő kérdéseket.

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet. Mindenki egyetért, megszületik a 64. számú tanácshatározat.

3.      

Határozattervezet a Víz és csatornázási közszolgálattal megkötendő adminisztrálási szerződés jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a SPAC adminisztrátora kérést tett le, hogy módosítsák a kritériumrendszert, mert vannak olyan meghatározott időpontok, amelyeket előre láthatólag nem tud betartani.

Korpos Levente javasolja, hogy az iskolába le kell mérni egy- egy heti fogyasztást iskolaidőbe és vakációba is.

Köllő Gábor kifejti, hogy minden közintézményt fel kell szerelni vízórával, hogy követhető legyen a fogyasztás, függetlenül attól, hogy kell-e fizessenek vagy sem a szolgáltatásért. Csata Andrea: Mi van azokkal az esetekkel, akik nem fizetnek? Van valamilyen megoldás, mint például az föld vagy házadóknál. Domokos Lóránd elmondja, hogy október hónap folyamán tudná elvégezni a felmérést, ami a vízórákat illeti, majd még egy hónap, amikor is a kapott információkat feldolgozza. Mindenki egyetért, megszületik a 65. számú tanácshatározat.

 

4.      

Határozattervezet a közhivatalnoki posztok betöltési tervének jóváhagyására,

Márton László Szilárd: bemutatja a határozattervezetet, 14 közhivatalnoki poszt van, egy vezetői, 6 nincs betöltve, és 3 posztot szeretnének véglegesíteni. Korpos Levente: Ki az az öt személy akinek gradba előre lépnek? Balogh Zita: Köllő Hunor, Madarász Zsombor, Borsos Anikó, Baróti Levente és véglegesítésre pedig Simon Ibolya, Moga Melinda és Simon Beáta kerülne a tanácshatározat alapján.  Székely Álmos: A fizetésen fog-e érződni ez az előreléptetés? Balogh Zita: Igen amennyiben jól vizsgáznak.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, Egy tartózkodik, mindenki más egyetért, megszületik a 67. számú tanácshatározat.

5.      

Határozattervezet a Polgárvédelmi közszolgálat személyzeti felépítésének módosítására,

Két alkalmazottal egészül ki és egy önkéntes kiesik, ebben módosul a felépítés.

Szavazás alá bocsájtja, megszületik a 68. számú tanácshatározat.

6.      

Határozattervezet költségvetés módosításra,

Polgármester bemutatja, hogy milyen módosítások vannak a költségvetésben bevételi oldalon (iskola, telekkönyvezés), kiadások részen. Székely Álmos: A telekkönyvezési szerződés kivel van kötve? Márton László Szilárd: A kataszteri Hivatallal.

Mindenki egyetért, megszületik a 69. számú tanácshatározat

7.      

Határozattervezet a 38/2o16-os határozat visszavonására,

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezet és a prefektúra átiratát.

Mindenki egyetért, megszületik a 70. számú tanácshatározat

 

8.      

Határozattervezet a közbeszerzési lista bővítésére,

Márton László Szilárd Bemutatja a határozattervezetet.

Szavazás alá bocsájtja, megszületik a 71. számú tanácshatározat.

9.      

Határozattervezet a község szemétgazdálkodásához szükséges működési kritériumok módosítására, és a tender füzet módosított változatának jóváhagyására,

Módosítás: Az ajánlatot tonnára lehessen letenni, vagyis a termelt hulladék mennyiség alapján legyen kifizetve. 326lej/ tonna AFA nélkül

Minőségi mutatóknál kivettek néhányat,így maradt 10 amelynek meg kell feleljen a szolgáltató. Korpos Levente: Ha tonna alapú lesz a kifizetés akkor a családok is a termelt hulladék mennyisége alapján kell, fizessenek? Márton László Szilárd: A kifizetés személyek száma szerint lesz.

Csata Jenő: Szelektív hulladékgyűjtést ez által be lehet-e vezetni? Márton László Szilárd: Már a községben valamennyire működik a szelektív hulladékgyűjtés, valamint az iskolában, az óvodában, napköziben működik nagyon jól ez az akció.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 72. számú tanácshatározat.

10.  

Határozattervezet a Helyi Tanács működési szabályzatának módosítására,

Székely Álmos bemutatja a határozattervezetet, a módosítás abban merül ki, hogy készüljön videofelvétel a tanácsülésekről, amelyet a községi tv-ben és a honlapon lehetne közzétenni.

Márton László Szilárd elmondja, hogy a hétfői gyűlésen megkérdezte a kollegákat, hogy ki tudná vállalni ezt a feladatot, de senki nem tudja, mivel nincs erre képesítés, valamint ennek fényében javasolná, a délelőtt legyen a tanácsülés, mivel ebben az esetben több kollegát is érintene a feladat. Benedek Árpád elmondja, hogy ő határozottan ellenzi, mivel magát ilyen jellegű közszereplésnek nem teszi ki.

Csata Jenő elmondja, hogy neki ebben már volt része, volt pozitív és negatív tapasztalata is de inkább rosszul érintette ez.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, 5-en mellette 8 ellene szavaznak. Így ez a tanácshatározat nem születik meg.

Székely Álmos elmondja, mivel ez nem valósult meg így ki fognak adni egy kiadványt, amelyben tájékoztatják a lakosságot a véleményükről.

Marton László Szilárd: Elmond egy példát, amely a 8 évvel ezelőtt történt,

Székely Álmos kifejti véleményét a mini parlamentről, a frakciók, amelyeket a két párt alakíthat a helyi tanácson belül.

Korpos Levente elmondja tapasztalatait és a visszajelzéseket, amelyet kapott a júniusi újság által. Hozzáteszi az észrevételeit a szakbizottságokkal kapcsolatban, ahol patthelyzet alakul ki. A szakbizottsági gyűlés tapasztalatait is megosztja, mivel jó hangulatú volt és sokkal egyszerűbb így a tanácsülések időtartamát is lerövidítené.

Székely Álmos elmondja, hogy a múlt választás után támogatták a győztes csapatot.

Székely Álmos megkéri Benedek Árpádod, hogy mondjon egy összegzést az elhangzottak alapján. Benedek Árpád elmondja véleményét a választás egy háború, és utána mégis le kell ülni egy asztalhoz.

Korpos Levente elmondja, hogy a kalákának kitűzték az időpontját, október 1-re.

11.    

Kérés a Köllő Miklós Általános Iskola Vezetőségétől. Kérik, hogy az iskola vezetőtanácsába Dr.Zrínyi Enikő-Erika helyett egy újabb személyt delegáljon a tanács.

Márton László Szilárd felolvassa az iskola igazgatónőjétől kapott átiratot, amelyben kér egy személyt delegálni az iskola vezetőtanácsába. Székely Álmos javasolja Székely Leventét, aki vállalja ezt a tisztséget. Mindenki egyetért.

12.  

Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

· 

Csata Jenő elmondja, hogy a tegnap összeült a gazdasági bizottság és szeretnék a gazdanap előtt a tavaly elkezdett kalákát folytatni, ami a mezei utak feljavítását célozza meg.

· 

Székely Álmos: Van-e elképzelés, hogy hová lehetne egy községi borvíz kutat kialakítani, mivel rossz tapasztalatai voltak a portájukon belül található kút miatt. Márton László Szilárd: Elmondja, hogy nem tud erre választ adni. Csata Andrea: Az Üvegcsűrnél található kút? Jánosi Borsos Attila: Sajnos nem használható a vize.  

· 

Korpos Levente:

-        

Gospodserv adótartozásával van-e előre lépés? Jegyzőnő: Elmondja, hogy értelmetlennek találja, a tartozás kifizetését, mivel a cég a hivatal tulajdonában van így saját magunknak fizetnénk ki.

-        

Kerengővel kapcsolatos észrevételek ki lettek-e elemezve. MLSz: Még nem.

-        

Bartalis Imre ügye, ki lett-e fizetve a perköltség? Márton László Szilárd: Nem.mivel a helyi bizottságnak nincs vagyona.

-        

Javasolja, hogy legyenek buszmegállók, padok, esetleg megtervezhetnénk KöllőMiklósék.

-        

Tulajdonba helyezések, parcellázási tervek hogy állnak, jó lenne futballpályát kialakítani.

· 

Székely Álmos: Fürdő terület-e be van-e telekkönyvezve? Márton László Szilárd: Igen, egy résznél még nem sikerült tisztázni.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

Tanácsülés

November 14.

Az ülésen nincs jelen Orbán Vilmos.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

 1. Határozattervezet azon kérés jóváhagyására, amivel kértük a Borvízfürdő tulajdonjogának átadását a Megyei Tanács közvagyonából a község közvagyonába,
 2. Határozattervezet a Katolikus Parókiával kötött épületjogi szerződés megszűnésének jóváhagyására,
 3. Határozattervezet a Somlyó Kistérségi Egyesület megszűnésének jóváhagyására,
 4. Határozattervezet költségvetés módosításra,
 5. Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT költségvetés módosítására,
 6. Határozattervezet egy műszaki dokumentáció jóváhagyására, ami az óvoda építéséhez szükséges telek felszabadítására készült,
 7. Határozattervezet egy műszaki terv jóváhagyására, ami a Főút menti szennyvízlekötésekre készült el,
 8. Határozattervezet egy értékelés elkészítésére, amit a Malom, fűrészüzem és az ezekhez tartozó terület megvásárlására fogunk elkészíttetni,
 9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd kéri, hogy vegyék le a második napirendi pontot. Valamint kéri, hogy az előző napirendi pontok előtt javasolja, hogy ismertessék a múlt tanácsülésen készült jegyzőkönyvet és mivel jelen van Gál Szabolcs Alfalu polgármestere is legyen, aki ismerteti a bioenergia használatát bio erőmű Benedek Árpád javasolja, hogy mivel a GOSPOD SERV adminisztrátora is jelen van az a napirendi pont is kerüljön előre.

 

 A módosításokkal együtt az ülésvezető szavazás alá bocsátja napirendi pontokat, mindenki egyetért. Gál Szabolcs Gyergyóalfalu polgármestere ismerteti a bio erőművek működését, amelyek hőt és elektromos áramot is tud termelni. Ez hasznos lenne, mert a villanyáramot fel lehet használni a közvilágításra és a középületeket is el tudná látni villamos és hő energiával. Elmondja, hogy testvértelepülésükön, Hajdúböszörményen működik ilyen erőmű ennek a beruházásnak a 40%-a volt az önrész, amely 3,5 év után meg is térdült ebben az esetben csak villamos energiát használtak. Elmondja, hogy a pályázat, amelyet terveznek benyújtani csak 2% önrész szükséges, ehhez még hozzá társulnak más költségek, de ez településenként minimális, amely idővel meg fog tudni térülni. Benedek Árpád: Kormány pénz vagy Uniós támogatásról van szó? Gál Szabolcs: Uniós, de kormány is hozzá szokott járulni. Benedek Árpád: Tudomásom szerint télen nem lehet trágyát kivinni, ebben az esetben mi a megoldás? Gál Szabolcs: Ősztől tavaszig tudja tárolni a masszát az erőmű. Csiki Csaba: Ki terhel a trágya begyűjtése? Gál Szabolcs: A működtető cég. Csata Andrea: Ez zöldenergia rendszerben fog működni? Gál Szabolcs: Igen, a zöldenergia rendszerben fog működni. Gál Szabolcs elmondja, hogy a kiadások terén az arányosságot tarja fontosnak, amelyet a lakosság száma szerint lehet visszaosztani. Csata Andrea: Ebben az esetben, ha Gyergyó is csatlakozik, marad a településeknek is? Gál Szabolcs: Igen. Csata Andrea: Lesz, aki ellássa ezt az üzemet. Gál Szabolcs: Igen, végzett egy kutatást felkereste az állatorvosokat és feltérképezte a lehetőségeket és csak azon gazdaságokat vette figyelembe, akiknél például 20-nál több szarvasmarha van. Székely Álmos: Lényegében a gazdák hozzáállásán fog múlni a működtetés. Gál Szabolcs: Igen, de ebből nekik pozitív hozadék is lesz. Korpos Levente: Gondolom a régi szemétlerakó helyén lesz a terület. Gál Szabolcs: Igen. Korpos Levente: Hogyan lehet értékesíteni a többlet villanyáramot? Gál Szabolcs: Az államnak kötelessége átvenni többlettermelést. Székely Álmos: A beszolgáltatott trágyáért a gazdák kapnak-e valamilyen juttatást? Gál Szabolcs: Öt évig biztosan nem. Korpos Levente: A polgármester úr bízik abban, hogy fog tud működni egy ekkora térségén fognak tudni a felek együttműködni? Gál Szabolcs: Igen. Márton László Szilárd elmondja, hogy akkor tudnak ezek jól működni, ha lelkesedés, érdeklődés és jó hozzáállás van. Gál Szabolcs: Elsősorban létre kell hozni egy társulást, hogy jogilag bárkivel tudjanak együttműködni, tudjanak közösen egy tanulmány elvégezni, kutatást kell végezni a fogyasztásokkal kapcsolatban, valamint meg kell mindenik település számára a ki és belépés lehetőségét. Elmondja, minél hamarabb jön létre az ADI annál hamarabb tudnak adatokat gyűjteni és fel tudnak készülni majd a pályázásra. Korpos Levente: A többi településnek milyen a hozzáállása? Gál Szabolcs: Már voltam Szárhegyen, Újfaluban ahol pozitív hozzáállást tapasztalt. Gyergyó még nem tudja, hogy beszálljon-e vagy sem, vagy egyedül vigyen véghez egy hasonló pályázatot. Márton László Szilárd elmondja, hogy várnak majd egy tanulmányt, ami tartalmaz konkrét számokat.

Márton László Szilárd megköszöni a polgármesterúrnak, hogy eljött.

 1. 1.       Határozattervezet a GOSPOD SERV KFT költségvetés módosítására

Gál Attila a cég ügyintézője vázolja, hogy az utolsó negyedévi költségeket módosítsák. Elmondja, hogy a cégnek változott a személyzeti felépítése, négy kazánfűtőre és egy adminisztrátorra, valamint fel lett bontva a takarításra és vízszolgáltatásra vonatkozó szerződés. Bemutatja, hogy milyen változások vannak a bevételi és kiadási téren. Székely Álmos: jelenleg a cégnek a tevékenysége ennyire lecsökkent? Gál Attila: Igen. Székely Álmos: Nem lehetne ezt a tevékenységi kört bővíteni? Mondjuk sáncok kitakarítása, kaszálása stb. Gál Attila: Nem látok erre igényt. Benedek Árpád hozzáteszi, hogy például a szemétszedés vagy egyéb más munkálatokat a szociális segélyben részesülők végzik, amely véleménye szerint jól működik. Márton László Szilárd elmondja, hogy a eddig a céghez, most a hivatalhoz van alkalmazva aki rendben tarja a köztereket. Székely Álmos: Madarason például működik a mezőőrség. Itt lenne rá lehetőség? Gál Attila: Nem lehetséges. Korpos Levente javasolja, hogy jövő nyáron tegyen egy hirdetést, sáncok lekaszáltatásával kapcsolatosan.

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 76. számú tanácshatározat.

 

 1. 2.       Balogh Zita jegyzőnő ismerteti a szeptember 13-i tanácsülésen készült jegyzőkönyvet.
 2. 3.       Határozattervezet azon kérés jóváhagyására, amivel kértük a Borvízfürdő tulajdonjogának átadását a Megyei Tanács közvagyonából a község közvagyonába,

Csata Jenő elmondja, hogy a szakbizottság összeült és pozitívan véleményezte. Ennek értelmében a tanács elfogadja, hogy a határozattervezetet. Megszületik a 73. számú tanácshatározat.

 

 1. 4.       Határozattervezet a Somlyó Kistérségi Egyesület megszűnésének jóváhagyására,

Csata Jenő ismerteti, hogy a szakbizottság összeült, és szeretnék, ha bővebben kifejtené, hogy miért kell megszüntetni. Márton László Szilárd elmondja, hogy azért szűnik meg, mert fölösleges és nem működik. Ismerteti a költségeket erre vonatkozóan. Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 74. számú tanácshatározat.

 1. 5.       Határozattervezet költségvetés módosításra,

Márton László Szilárd bemutatja az első kilenc hónap pénzügyi helyzetét, bemutatja a tervezett és megvalósított összegeket, valamint a mérleget. Elmondja, hogy többlettel rendelkezünk, amely a következőknek tudható be: iskola célirányos összege, a Borsos Miklós tér rendezésére átutalt előleg, a 61-es községi út karbantartására átutalt összegből maradt meg, 2016-os bevételeinkből megmaradt összeg.  Ezt követően bemutatja a költségvetésre vonatkozó módosító javaslatokat. Csata Andrea: A DC61-re javítási munkálatra szánt összeget nem lehetne a másik sípálya fele vezető útra fordítani? Márton László Szilárd: Nem mert az a feljavított útszakasz még garanciában van.

Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 75. számú tanácshatározat.

 1. 6.       Határozattervezet egy technikai dokumentáció jóváhagyására, ami az óvoda építéséhez szükséges telek felszabadítására készült,

Csata Jenő elmondja, hogy a szakbizottság összeült és pozitívan véleményezte. Ennek értelmében a tanács elfogadja, a határozattervezetet. Megszületik a 78. számú tanácshatározat.

 1. 7.       Határozattervezet egy technikai terv jóváhagyására, ami a Főút menti szennyvízlekötésekre készült el,

Csata Jenő elmondja, hogy a szakbizottság összeült és pozitívan véleményezte. Ennek értelmében a tanács elfogadja, a határozattervezetet. Kéri, hogy Márton László Szilárd mondjon néhány szót erről. Nagyvonalakban a polgármester úr bemutatja a tervet. Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 78. számú tanácshatározat.

 1. Határozattervezet egy értékelés elkészítésére, amit a Malom, fűrészüzem és az ezekhez tartozó terület megvásárlására fogunk elkészíttetni,

Csata Jenő elmondja, hogy a szakbizottság összeült és pozitívan véleményezte. Korpos Levente: Mi lenne a funkciója? Márton László Szilárd: Úgy gondolják, hogy jó lenne visszaadni a régi a kinézetét, felújítani az épületeket, egy skanzent létrehozni, felmerült, hogy a Szociális központ előtt levő régi házat odavihetnék, műemlék felújítására van vonatkozó pályázat. Székely Álmos: Ha az értékelő nagyobb értéket hoz ki, mint a tulajdonosok által megbízott felbecslő akkor a nagyobb összeget kell kifizetni? Márton László Szilárd: Nem fizethetünk többet, mint amennyire felbecsülik. Korpos Levente: Focipálya? Márton László Szilárd: Egy ilyen drága területet focipályának megvásárolni nem lehet. Az ülésvezető szavazás alá bocsátja a határozattervezetet. Mindenki egyetért. Megszületik a 79. számú tanácshatározat.

 1. 9.       Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

Márton László Szilárd:

 • Iskola kérése: két fél posztot kérnek, hogy tudják megoldani a Szilágyi és a Fa iskolában a fűtést. Székely Levente elmondja, hogy az iskolában leépítés volt így nincs lehetőségük alkalmazni személyeket. Köllő Gábor elmondja, hogy a takarítónők nem tudják szakszerűen ellátni ezt a feladatot. Korpos Levente tisztázza, hogy nem éjjelre kell a kazánfűtő, az lenne a lényeg, hogy mire megkezdődik, a tanítás elfogadható legyen a termekben a hőmérséklet.
 • Mezei utas projekt: ismerteti a helyzetet, amely érinti az ANIF-ot akik a sáncokat karbantartják, jelenleg pontosítják, hogy nem-e okoz gondot a tulajdonjog.
 • Községi utcák: Szinte az összes kövezett utca fel van mérve.  A 4,5 m-nél keskenyebb utcákat nem ajánlják betenni Uniós pályázatba. Korpos Levente: A kertet nem lehet bennebb venni? Márton László Szilárd: Ha be vannak telekönyvezve akkor sokkal nehezebb, mert ebben az esetben módosítani kell azokat.
 • Óvodatervezés: Minden megvan, ahogyan kérve van.
 • PUG: Az utolsó aviz már a minisztériumban van és aláírása vár. Közmegtekintésre ki lesz függesztve.
 • Főút menti járda tervezése: Ha idén elkészül a DALI, akkor jövőre a Megyei tanács betervezheti. Székely Álmos: Mindkét oldalon? Márton László Szilárd: Nem, de helyenként meg lesz duplázva, például a Dáviddombon, a régi községházánál és a Borsos Miklós Ház előtt részen. Székely Levente: A Dáviddomtól a Karavánig nem lehetne járdát létesíteni?
 • Focipálya: Érkezett egy átírat a FRF-től, nagyméretű műfüves focipálya létesítésére. Kellett jelezni az érdeklődést és egy szándéknyilatkozatot kell írni valamint vállalni, kell önrészt is. Pálya megépítésére biztosít összeget a FRF, a közművesítést, öltözőket, kerítést viszont az önrészből kellene megvalósítani. Februárban kell leadni a pályázatot.
 • Redisa ADI- Csata Andrea: Magunkra, hogy tudnánk megoldani ezt a kérdést?
 • LEADER térség stratégia: elfogadták, februártól lehet pályázni. Tud pályázni a közbirtokosság, a gazdaszövetkezet, civil szervezetek és magánvállalkozások.
 • Perek: Prefektúra és polgármesteri hivatal, a szemételszállítással kapcsolatban. Ez a per meg lett nyerve. Zászlóügy: Ebben az esetben a per meg lett nyerve, viszont az indoklásban leírják, hogy  joga kirakni. 15 napig lehet támadni.
 • GOSPOD SERV adótartozása:
 • Rendezvények: Fotókiállítás, Gazdanap, Könyvbemutatók- köszönet a részvételért

Székely Álmos:

 • Parcellázási terv. Csata Andrea: Ebben az esetben mi van a 15.000 lejjel? Márton László Szilárd: Nem kaptuk meg.

Korpos Levente:

 • Kéri a falukutató tábor kielemzését
 • Szemetesek kitakarítása
 • Meghirdetett posztok

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

 

Jegyzőkönyvek 2017

Tanácsülés

Január 4.

Az ülésen nincs jelen: Csata Jenő és Székely Álmos.

Az ülésvezető köszönti a tanácsosokat, ismerteti a napirendi pontokat:

 

1.Határozattervezet  a községi ivóvíz és szennyvíz közszolgálat adminisztrátorával kötött menedzsment szerződés megszüntetésének jóváhagyására, az ideiglenes adminisztrátor megbízására és a vizsgabizottság kinevezésére,

2.Határozattervezet a 2016 végén található költségvetés deficit fedezésére az előző évek költségvetésének többletéből,

3.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért.

 

1.Határozattervezet  a községi ivóvíz és szennyvíz közszolgálat adminisztrátorával kötött menedzsment szerződés megszüntetésének jóváhagyására, az ideiglenes adminisztrátor megbízására és a vizsgabizottság kinevezésére,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy Domokos Lóránd december 29-én kérést tett le, hogy bontsák fel a managementi szerződést.  Az első cikkely magába foglalja a szerződés felbontását valamint a közvagyoni tárgyak visszaadását. Második pont a helyettes adminisztrátor kinevezésére vonatkozik. A harmadik cikkely a vizsgáztató bizottság kinevezéséről szól.

Domokos Lóránd elmondja, hogy kérést tett le arra vonatkozóan, hogy bontsák fel a szerződést. Elmondja, hogy mit sikerült megvalósítania az elmúlt időszakban és mit nem. Márton László Szilárd megköszöni Domokos Lóránd munkáját. Korpos Levente: Sikerült-e a közintézményeket ügyét rendezni? Domokos Lóránd elmondja, hogy nem sikerült, mert úgy várták el tőle, hogy nevesítse azokat, akik ne fizessenek vizet. Márton László Szilárd megkéri, hogy nevesítse az/azokat a személyeket, akik ezt várták el tőle. Domokos Lóránd, elmondja, hogy úgy gondolja, ő erről nem dönthet egyedül. Márton László Szilárd ebben az esetben kellett volna, egy javaslattal jöjjön, amit a helyi tanács elé visznek. Csata Andrea javasolja, hogy vegyék, figyelmébe a következő adminisztrátor javaslatait, hogy ne történhessen meg ugyanez a probléma még egyszer, azért, hogy az ilyen problémákat a jövőben elkerüljék. Benedek Árpád javasolja, hogy január 13-tól bontsák fel a szerződést, ez alatt lehetőség lesz átadni Gál Attilának a leltárt és más egyéb anyagokat.

Mindenki egyetért, megszületik az 1. számú tanácshatározat.

2.Határozattervezet a 2016 végén található költségvetés deficit fedezésére az előző évek költségvetésének többletéből,

Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet.

 Korpos Levente: Mennyivel zártuk a tavaly évet? Márton László Szilárd: 1.329.017lejjel záruk az évet.

Korpos Levente: Mi a helyzet az Ágoston féle birtok megvásárlásával? Márton László Szilárd: A hivatal által megbízott értékbecslő jóval kisebb árat hozott ki, mint a tulajdonosok által megbízott, ez azért történhetett meg, mert az utóbbi csiki árakkal dolgozott, ami magasabb, mint a gyergyói. A tulajdonosok csak úgy bocsájtanák áruba, ha megadnák azt az összeget, amit az általunk megbízott mondott plusz a kettő közi árkülönbségnek a fele. Volt egyeztetve a prefketrúrával, de ez nem lehetséges. Csata Andrea: Vajon valaki nem adományozna?

Az ülésvezető szavazás alábocsájts: mindenki egyetért.

 Megszületik a 2. számú határozat.

3.Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd: PUG

Korpos Levente javasolja, hogy a honlapra kerüljön fel a család orvosi rendelők programját.

Csata Andrea: javasolja, hogy a polgármesteri hivatalhoz tartozó épületeket-állapotát térképezzék fel és tegyenek igénylést költségvetésre a javításukra vonatkozólag. Márton László Szilárd: Mindenik épületnek van egy-egy adminisztrátora, nekik a feladatuk betenni a költségvetés igénylésbe. De meglehet őket keresni és lehet javasolni számukra az észrevételeket.

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 

 

Tanácsülés
Január 30.
Az ülésen mindenki jelen van.
Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:
1.     Határozattervezet azon közmunkák megállapítására, amelyeket a szociális segélyre jogosultak, valamint a büntetettek végezhetnek 2017-ben,
2.    Határozattervezet  a megyei út mellett kialakítandó járda műszaki dokumentációjának jóváhagyására,
3.    Határozattervezet a 2017-2018-as Csomafalvi iskola hálózat jóváhagyására,
4.    Határozattervezet az ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására,
5.    Határozattervezet a 2017-es esemény lista jóváhagyására,
6.    Határozattervezet a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezésének jóváhagyására,
7.    Határozattervezet a G7- Energia Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásra,
8.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 
Márton László Szilárd kéri, hogy a hetedeik napirendi pont után vegyék fel a következőt: Határozattervezet a felújított vízház értékének módosítására.
A módosítással együtt szavazás alá bocsájtják, mindenki egyetért.
Balogh Zita jegyzőnő felolvassa a legutóbbi tanácsülés jegyzőkönyvét. 
1. Határozattervezet azon közmunkák megállapítására, amelyeket a szociális segélyre jogosultak, valamint a büntetettek végezhetnek 2017-ben,
Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet. Csata Andrea: Mit értünk permanens alatt? Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a permanens szó arra vonatozik, hogy amikor hívják, őket akkor jönnek be, ezen kívül minden kedden jönnek, és pl. kiüresítik a kukákat. Most nehezebben ellenőrizhető mivel postán vehetik fel a pénzt.  Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 3. határozat. 
2. Határozattervezet  a megyei út mellett kialakítandó járda műszaki dokumentációjának jóváhagyására,
Márton László Szilárd összegzi a múltkori tanácsülésen felmerült kérdésekre a választ. Elmondja, hogy a járda szintén a kvótát csak a tervezés fázisában kell megadni, de mivel egyenetlen a szakasz nem lehet egy síkban kihozni. Csata Andrea: Hogyan lesz megoldva a vízelvezetés? Székely Álmos: A Kerektó utcánál, az aknánál mi lesz? Márton László Szilárd: Ez egy elég kényes rész, de a kivitelezők találnak rá megoldást. Székely Álmos: Mennyi a szélesség? Márton László Szilárd: 1m-től 2,4m-ig. Benedek Árpád: A meglévőkhöz nyúlnak-e? Márton László Szilárd: Ami 2014-ben volt felújítva az úgy marad. Korpos Levente javasolja, hogy ha van pluszban pózna, ami nem funkcionál, azokat tüntessék el. Márton László Szilárd elmondja, hogy már egyeztetett a Telekom munkatársaival, hogy foglalják bele költségvetésükbe ezek kiiktatását. Márton László Szilárd elmondja, hogy a határozattervezet tartalmazza, hogy a Megyei Tanáccsal társulni fognak. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 4. határozat. 
3. Határozattervezet a 2017-2018-as Csomafalvi iskola hálózat jóváhagyására,
Márton László Szilárd ismerteti a határozattervezetet. Elmondja, hogy az iskolának egy jogi személye van, hozzá tartozik a kicsi iskola, a Faiskola és a Szilágyi, hozzá rendelve a leendő óvódat. Csata Andrea: Jelent-e valamilyen változást? Márton László Szilárd: Nem változtat.
Csata Andrea elmondja, hogy a bizottság összeült, és a kapott információk alapján elfogadják, a határozatterveztet.
 Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 5. határozat. 
4.    Határozattervezet az ideiglenes fejlesztési lista jóváhagyására,
Márton László Szilárd kifejti, hogy miért van szükség erre az ideiglenes fejlesztési listára. Elmondja, mik azok, amelyek felkerültek a listára, be lesznek tervezve március 31-ig.
- tűzvédelmi felszerelések vásárolása
- riasztó a Csalóka óvodára- Megyei tanács- 5-8-as iskola fűtésrendszerének felújítása- Megyei tanács- 126000 lej
- óvodaépítési terv- 43000 lej
- Boros Miklós Tér Rendezése- 
- Víztározó és kezelőbázis felújítása
- Csatornahálózat felújítása
- Mezei utak felújításának terve
- Községi utak modernizálása- 8,8 km útszakasz van, amelyek nincsenek még leaszfaltozva
- Óvoda felújítás (Volt községháza)
- közvilágítás felújítása- tervezés és megvalósítás, lehetőség van több helyről pályázni pl. LEADER-nél vagy kormányprogramból. 
- község ivóvíz és szennyvízhálózatának modernizálása-
- Járdaútépítés
-  DC 61 modernizálása
- Művelődési ház modernizálása 
- Autóvásárlás 
Székely Álmos: Közvilágítás felújítása, Dicsőben pl. napelemes van, nem lehet olyat. Márton László Szilárd: Nem kizárt dolog, de mivel lesz a G7-hez társulás azt is ki lehet használni. Csata Andrea hozzáteszi, hogy Csíkszeredában pl. télen nem működik.
Székely Álmos: Autóvásárlás. Milyen autót terveztek vásárolni? Márton László Szilárd: Most nincs lekorlátozva a vásárlás, Duster vagy Skoda Oktavia. Korpos Levente javasolja, ha lehet, akkor roncsprogramba kerüljön be amennyiben lesz rá lehetőség intézményeknek. Márton László Szilárd hozzáteszi, hogy az autóvásárlás még napirendi pontra fog kerülni. Benedek Árpád elmondja, hogy egy ellenőrzésnél több mindent megnéztek: biztosítás, útadó, üzemanyag fogyasztás stb. Csata Andrea: A betervezett összegeknél mit jelent a tanácsadás, kit takar, mert elég sok pénz van betervezve? Márton László Szilárd: Eljárásokat, aktákat készítenek elő, pályázatíró cégek, akik képviselnek minket a projekteknél, Pl. a községi utak modernizálásánál az Euro Top-al dolgoztunk. Csata Andrea: A lényeg az lenne, hogy olyanokkal dolgozzunk, akik segítik a munkánkat. A művelődési ház felújítási projektnél be kellene tenni, hogy legyen külön mosdó a közönségnek. Jánosi Borsos Attila: Van, az iskola felől kell megközelíteni. Csata Andrea: Akkor ki kell jelölni, hogy mindenki találja meg. Márton László Szilárd: Erre kell megoldást keresni, csak tisztázni kell a jelenleg fontosabb, hogy pl. valahol ruhatárat létesítsenek. Holnap egyeztetünk Csiki Tiborral, hogy legyen kijelölve.  
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 6. határozat. 
5. Határozattervezet a 2017-es esemény lista jóváhagyására,
Márton László Szilárd elmondja, hogy ez a lista a hivatal által szervezett vagy társszervezett eseményeket foglalja magába, amelyeknek költségvetés vonzata van. Csata Andrea, elmondja, hogy a szakbizottság összeült és úgy vélik, hogy ez a lista hiányos mivel nem tartalmazza a civil szervezetek által tervezett eseményeket. Márton László Szilárd elmondja, hogy mivel nem tudjuk milyen lesz, a költségvetés így nem tudják még a pályázati rendszert alkalmazni. Székely Álmos: Két eseményt hiányolok, a kutyaszánhúzó versenyt és a lovas versenyt. Márton László Szilárd elmondja, hogy beszélt Kiss Attilával még tavaly év végén, és elmondta neki, hogy beszélt a Székely Panzió tulajdonosával, aki azt nyilatkozta, hogy ő többet nem tudja fogadni a versenyzőket így elmaradt. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 7. határozat.
Csata Andrea kéri a polgármestert, hogy készítse elő a pályázási rendszert a civil szervezet számára.
6. Határozattervezet a Nemzetközi Gazdasági és Turisztikai Konferencia megszervezésének jóváhagyására,
Márton László Szilárd elmondja, hogy szeretnék a tavalyit folytatni, szeretnénk részt venni a Határtalanul programban. Bemutatja az erre vonatkozó projekt tervezetet. Székely Álmos: Határtalanul program? Márton László Szilárd elmondja, hogy a magyar kormány biztosít költséget diákok számára, hogy határon túli iskolákat látogassanak meg, az lenne a találkozás célja, hogy a testvértelepülésekről jöjjenek ide iskolai csoportok. Csata Andrea: Merre lesz a tanulmányi út? Márton László Szilárd: Libán, Zetelaka, Udvarhely, Szejkefürdő, Farkaslaka. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 8. határozat.
7.    Határozattervezet a G7- Energia Kistérségi Társuláshoz való csatlakozásra,
Márton László Szilárd elmondja, hogy voltak egy tanulmányi úton ahol biogáz erőművet látogattak meg. Bővebben kifejti az ott látottakat, negatív és pozitív tapasztalatokat. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 9. határozat.
8. Határozattervezet a felújított vízház értékének módosítására.
Márton László Szilárd ismerteti a napirendi pontot. 
Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 9. határozat.
9. Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 
Márton László Szilárd:
• Meghívás Gyergyói szemle bemutató
• Borsos Miklós Tér Rendezés: Gyulafehérvár elfogadta a munkálatok licitjére kiirt dokumentációt, és lehet feltenni SEAP-ra
• PUG- elmondja, hogy ma a tervezőkkel és a hivatali kollegákkal volt ma megbeszélés az új PUG alkalmazásáról, valamint elmondja, hogy 351-es törvény értelmében minden tanácsos le kell, írja, hogy miért fogadta el vagy miért nem. Csata Andrea: Az adózás már ez alapján történt? Márton László Szilárd: Csak azután miután érvénybe lép. Aki eddig fizetett, ha majd lesz változás, akkor kiközlik számukra a változást, és ha különbözet fizetni kell, akkor is értesítik. Székely Álmos: Mi fog megjelenni az újságban? Balogh Zita ismerteti az újságban megjelenő cikket. Székely Álmos: Mi lesz a halastavakkal? Csata Jenő: Mi lesz akkor az erdőkön épült házakkal? Márton László Szilárd a pataktól számítva 5m nem beépíthető, mert az a vízügy tulajdona. 
A rendezési tervre vonatkozó tervet megszavazták, mindenki egyetért, megszületik a 10. számú tanácshatározat, 
• Adóhátralékosok helyzetét ismerteti a polgármester úr. Elmondja, hogy a jegyzőnő utánanézett a törvénykezésnek. Először ki kell közölni a tartozókkal, majd a tanács kell, hozzon egy határozatot, amely majd ki lehet közölni az listát, de csak a weboldalon. 
Székely Levente:
• Szilágy Sámson, mivel régen sokan mentek oda telelni, szeretnének a községgel kapcsolatot kialakítani. 
Székely István:
• A Gerőnél levő buszmegálló helyzetével kapcsolatosan valamit lehet-e kitalálni, mert nagyon veszélyes úgy a gyalogosokra, mint a gépjárművezetőkre, lehet-e kialakítani buszmegállót? Márton László Szilárd: Megpróbálunk megoldást keresi rá.
• A megyei sürgösség a régi mentőket felajánlotta önkéntes tűzoltó alakulatoknak, erre Csomafalva pályázott-e? Márton László Szilárd elmondja, hogy ismeri helyzetet, de nagyon rossz állapotban levő mentőautókról van szó, így nincs értelme.
• Focipályával van-e előrelépés? Márton László Szilárd: Nincs
Székely Álmos:
• Közös Korház
Csata Jenő:
• Milyen fázisban van a parcellázási terv? Márton László Szilárd: Egyelőre áll, nincs munka, de a THB ennek ellenére összeül, s ha nem működik a program, akkor két részre osztják a munkát. Csiki Csaba mi a helyzet azokkal, amik most belterületek lettek, s kellene telekkönyvezni de, nincs rá tulajdonlap, a régi tulajdonos nevére állítják ki a tulajdonlapot?
• Kutyaszánhúzó versenyt nem lehet visszahozni? Mivel úgy gondolom, hogy van rá igény, nemzetközi szintű volt.
Székely Álmos
• Zászló ügy- Márton László Szilárd elmondja, hogy még nincs kiközölve a végzés csak az 50 lejes perköltség.
Az ülést bezárják.
Lejegyezte: Király Boglárka

Rendkívüli tanácsülés

Március 16.

AZ ülésen nincs jelen: Benedek Árpád és Székely Levente

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet egy óvoda megépítésére készült megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására, valamint az óvoda építés szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a Polgármesteri hivatal épületének felújítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására, az épület felújítás szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

3.    Határozattervezet községünk közvilágítási hálózatának feljavítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására,

4.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Mindenki egyetért.

1.     Határozattervezet egy óvoda megépítésére készült megvalósíthatósági tanulmányának jóváhagyására, valamint az óvoda építés szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismerteti, a határozatterveztet: két csoportnak megfelelően alakítanánk ki Óvodát a szászfalvi részen, 1064 szám alá. Ez bele van foglalva a stratégiába is és az Általános Rendezési Tervbe is. Mivel a törvény szerint nem működhet egy épületben iskola és óvoda így ezért szükséges az építése.

Csata Andrea: Végül azt a deszkatetős lesz elfogadva? Márton László Szilárd: A cseréptetős.

Márton László Szilárd elmondja, hogy bele van foglalva a felszerelés megvásárlása is, ezzel kapcsolatban egyeztettek az iskolaigazgatóval és az óvónőkkel.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 13. számú tanácshatározat.

2.    Határozattervezet a Polgármesteri hivatal épületének felújítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására, az épület felújítás szükségszerűségének és célszerűségének jóváhagyására,

Márton László Szilárd: elmondja, hogy 4 évvel ezelőtt megbüntették a Hivatalt mivel nincs akadály mentesítve a Polgármesteri Hivatal. Mivel erre kellett egy tanulmány készíteni, ezért a Larix stúdió munkatársait felkérte, hogy készítsék el a tervet a Hivatal tetőterének beépíthetőségére, nyílászárók cseréjére, hőszigetelésre. Bemutatja a tanulmányt. Szeretnék, amennyiben lehetséges, hogy ha nyertes lesz a pályázat, akkor jó a munkálatokat egyszerre kezdeni a Borsos Miklós Térrendezéssel.

Csata Andrea: Nem lehetne szálláshelyet kialakítani? Márton László Szilárd: Nem.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 14. tanácshatározat.

3.    Határozattervezet községünk közvilágítási hálózatának feljavítására készült megvalósíthatósági tanulmány jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy volt itt egy Kolozsvári cég, amelynek képviselői felmérést végeztek a községben és az alapján tettek javaslatokat. Jelenleg 555 lehetőség van ahova égőt lehet tenni, 461 db világít. Javasolták a ledes égőket, 60w fő út mentén és 30w más utakon. Annak ellenére, hogy 90-nel több égő lenne felszerelve sporlást is lehetne elérni. A hivatal és a templom között manuális vezérlésű kapcsolást terveznek. A fényszórók állíthatósak, vagyis éjszaka lehet állítani, hogy bizonyos napszakokban hány százalékon működjenek. Erre a PNDL-be vagy Leaderbe szeretnék a finanszírozást megszerezni. 

Csiki Csaba: A Borsos Miklós Teret hogyan világítják? Márton László Szilárd: Az benne van a Térrendezéses pályázatban.

Korpos Levente: Interszekciókban ami nem a fő utat illeti? Márton László Szilárd: Pl. kint a kápolnánál úgy lehet megoldani, hogy egy oszlopra két fénytest kerüljön.

Csata Andrea: A fő úton egyúttal nem lehet földelni a kábeleket? Márton László Szilárd: Nem mert az már az Electricahoz tarozik.

Székely Álmos: Lehet meleg fényűeket? Márton László Szilárd: Nem lehetséges, ha jól tudom, színesek vannak.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a számú 15. tanácshatározat.

4.    Különfélék és aktuális problémák megvitatása. 

Márton László Szilárd: felolvas egy kérést, amelyben a helyi tanácsot szólítja meg néhány Alszeg utcai lakós, miszerint a területűkön áll a víz, kérdésük, hogy ki kell, az árkot a tisztítsa és mi a megoldás erre.  Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy a voltak kint terepen ahol az érintett személyeket felkeresték megnézték az árkokat.  Korpos Levente véleményezi, hogyha a tanács kiásatja az enkét akkor sem oldódna meg a probléma, abban az esetben, hogyha vállalják, hogy 30-as csöveket kicserélik, nagyobbra akkor sikerülhet. Jánosi Borsos Attila elmondja, hogy ezt az ott lakók vállalták, hogy megoldják. Csata Jenő elmondja, hogy ameddig mindenki nem rendezi, a területét addig a helyi tanács nem tud segíteni. Orbán Vilmos: Lehet olyan, hogy van egy enke amit betömtek?Jánosi Borsos Attila: Igen, lehetséges. Székely Álmos javasolja, hogy a megoldás az lenne, hogy a lakók fogjanak össze és együtt ásassák ki. Jánosi Borsos Attila, hogy egyik lakós vállalná, hogy az egészet kitakarítja. Csak meg kell szervezni. Csata Jenő elmondja, hogy mielőtt választ írnának, azelőtt ki kell menni és megnézni. Valamint felajánlja a segítségét is.

Az ülést bezárják.

Lejegyezte: Király Boglárka

Tanácsülés

Március 20

Az ülésen mindenik tanácsos jelen van.

Az ülésvezető ismerteti a napirendi pontokat:

1.     Határozattervezet a helyi költségvetésből igényelt vissza nem térítendő támogatások rendszerének jóváhagyására,

2.    Határozattervezet a hulladékgazdálkodásra kötött koncessziós szerződés és annak módosító okiratainak jóváhagyására,

3.    Határozattervezet az új szemét összegyűjtési és elszállítási illetékek jóváhagyására,

4.    Határozattervezet a derítő állomás és gyűjtő csatorna működési költségeihez való hozzájárulásunk módosítására,

5.    Határozattervezet az iskolabusz működési szabályzatának jóváhagyására,

6.    Határozattervezet a 2017-es községi költségvetés jóváhagyására,

7.    Határozattervezet a 2017-es közbeszerzési stratégia és program jóváhagyására,

8.    Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének jóváhagyására,

9.    Határozattervezet a mezei utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

10.  Határozattervezet a GOSPOD SERV 2017-es költségvetésének jóváhagyására,

11.  Határozattervezet a községi utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

12.  Határozattervezet az adóhátralékos lista és annak nyilvánosságra hozására vonatkozólag,

13.  Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,

14.  Határozattervezet a 9-es Tanácshatározat mellékleteinek módosítására

 15.  Határozattervezet a község csatornázási rendszer bővítésére készült DALI jóváhagyására,

16.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal működési szabályzatának jóváhagyására,

17.  Határozattervezet a közvagyon módosítására,

18.  Határozattervezet a véglegesített rendezvény lista jóváhagyására

19.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása.

 

A 10. napirendi pontot kérik előre venni, hogy Gál Attila ne kelljen végigvárni a gyűlést.

Márton László Szilárd kéri, hogy vegyék ki a 6. napirendi pontot, a 13. napirendi pontot és a 7. napirendi pontból vegyék ki a program jóváhagyását.

Korpos Levente, javasolja, hogy a múlt tanácsülés jegyzőkönyvét a következő rendkívüli ülésen olvassa fel a jegyzőnő.

A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető a napirendi pontokat, amellyel mindenki egyetért.

 

1.Határozattervezet a GOSPOD SERV 2017-es költségvetésének jóváhagyására,

Gál Attila a GOSPOD SERV adminisztrátora, elmondja, hogy tavaly évet profittal zárták volna, hogyha a Hivatal fele nem lenne az adótartozása, amelyet még nem tudott kifizetni. Elmondja, hogy erre az évre kevesebbet terveznek, mivel csökkent a létszáma 4 fűtőre és 1 adminisztrátorra és még egy titkárnői poszt, amelyről jelenleg szülési szabadságon van. A költségvetés nagy részét a fizetések teszik ki.

Székely Levente: A kinti iskolánál a GOSPOD oldotta meg a fűtést? Gál Attila: Két és fél hónapig igen, ameddig volt a rá az iskolának költségvetése. Márton László Szilárd: A plusz négy ideiglenes állást javasolja levenni. Valamint kéri tisztázni az ÁFA mentességet. Csata Andrea: Nyáron mivel foglalkoznak? Gál Attila: Szabadságon vannak, a kötelező 25 nap mellett még kapnak szabadnapokat ünnepnapokra és az, melyeket ugyancsak nyáron töltenek le.

Tőke Eszter: Lenne lehetőség arra, hogy az időseknek besegítsenek? Gál Attila: Fel kell mérni, hogy van-e rá igény.  Csiki Csaba: A közbirtokosságnál most fognak neki az erdő/legelő tisztításnak. Lenne rá lehetőség, hogy gépet béreljenek, amivel őrleményt lehet készíteni és téli tüzelő lenne. Jánosi Borsos Attila: Volt már erről szó.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, megszületik a 24. határozat.

 

2. Határozattervezet a 2017-es vissza nem térítendő támogatások programjának jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a határozattervezetet, amely a szabályzat elfogadásáról szól. Kifejti a kiírásról szóló részt. Csata Andrea a szakbizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság összegyűlt és a következőket beszélték meg: mikor megvan, a végleges változat akkor fordítsák le magyarra. Lehetséges-e teljes finanszírozás? Márton László Szilárd: Nem. Csata Andrea: Egy szervezet többször pályázhat egy programra? Márton László Szilárd: Csak egyszer egy pályázatra. Székely Álmos: Mi van abban az esetben, hogyha fennmarad összeg? Márton László Szilárd: 1/3 részig pályázhat a kiírt összegre. Csata Andrea: A 28. cikkelynél bele kellene foglalni, hogy milyen hatásokat fognak okozni a községnek. Márton László Szilárd: Bele van foglalva a pontozási rendszerbe. Csata Andrea: A projekt elbíráló csapatban 5 személy van, a titkár is beletartozik? Márton László Szilárd: Nem ő külön van, mert nincs szavazati joga. Csata Andrea: Ki tartozhat ebbe a bizottságba? A szakbizottságból lehet nevesíteni? Márton László Szilárd: Nem mert választott személy nem vehet részt ebben a bizottságban. Csata Andrea: Javasolja, hogy tegyenek nagyobb pontkülönbséget a résztvevők számánál. Benedek Árpád elmond egy példát, miért nem látja helyesnek növelni a pontkülönbséget. ( Hímző körbe 20nál többen nagy hírveréssel sem fognak menni, viszont hirdetés nélkül is elmennek egy focimeccsre pl.) Csata Andrea: Hosszú távú fenntarthatóság belekerülhetne, amely a községre is hatással lenne és a szervezet számára is. Orbán Vilmos javasolja, hogy tegyenek a próbakört, és hogyha nem lesz működőképes, akkor módosítani lehet rajta. Csata Andrea: November 30. az elszámolás utolsó időpontja, de ebben az esetben mi megoldás mondjuk a decemberi januári időszakban. Márton László Szilárd: Maga a projekt december 31-ig be kell, fejeződjön és az elszámolás pedig átmehet januárra. Korpos Levente: Javasolja megnézni a Communitas alapítvány oldalát ezzel a ki téttel kapcsolatban.

Márton László Szilárd javasolja, hogy az 8-as fejezet 56. artikulusa módosítsák azzal, hogy január 15 legyen az utolsó elszámolási határidő figyelembe véve az 54. artikulust. Koros Levente: Mennyi kell, legyen az önrész? Márton László Szilárd: 10%. Csata Andrea: Működésre lehet pályázni? Márton László Szilárd: Nem.

Módosítással együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető, mindenki egyetért. Megszületik a 16. számú határozat.

3.Határozattervezet a hulladékgazdálkodásra kötött koncessziós szerződés és annak módosító okiratainak jóváhagyására,

Márton László Szilárd bemutatja a megkötött szerződést és a mellékleteket. 325 lej/ tonna, miután megváltozott a törvény 80 lej pluszba kellett hozzátenni így 405lejért viszik el a nem válogatott háztartási hulladékot.

 

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja, mindenki egyetért, megszületik a 17. számú határozat.

4. Határozattervezet az új szemét összegyűjtési és elszállítási illetékek jóváhagyására,

Márton László Szilárd: 3459-en szerepelnek nyilvántartásban, akik szemét elszállítási díjat kell kifizetni. Kivéve ebből a számból a 66 év felettieket, nagy családosokat, szociális segélyben részesülők. Felolvas egy javaslatot, amelyben kérik, hogy csökkentsék a cégeknél az összeget. Tőke Eszter: Ezzel nem növeljük a határba kivitt szemetes helyek számát. Márton László Szilárd: Gondoltunk erre és megfogjuk oldani ennek a megfigyelését.

Benedek Árpád: Lehetne, hogy 12 lejt fizessen a közbirtokosság.  Csata Andrea: A matrica nem fog lejönni? Márton László Szilárd: Nem jön le, minőségi matricát fogunk vásárolni. Korpos Levente: Elég jól működik, hogy a közterületen levő kukákat segítséggel ki szokta rakni valamelyik kapuhoz. Ebben az esetben mi lesz? Márton László Szilárd: Ez a hivatalon belül meg van oldva.

Márton László Szilárd: Elmondja, nem az a célunk, hogy ellehetetlenítsük a cégek működését, de a környező településekhez viszonyítva itt a legolcsóbb a szemét elszállítási díj.

A polgármester úr javasolja, hogy legyenek utcafórumok, mely által a közelebb kerülhetnek az emberekhez és meg tudják hallgatni kérdéseiket. Tűzesetből származó hulladék elszállítása ingyenes. Abban az esetben, hogyha valaki külföldön tartózkodik, vagy egyetemista annak igazolnia kell, hogy nem lakik a községben huzamosabb ideig.

 

A módosításokkal együtt szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 18. számú határozat.

5.  Határozattervezet a derítő állomás és gyűjtő csatorna működési költségeihez való hozzájárulásunk módosítására,

Márton László Szilárd bemutatja a33/2002 határozatot, amelynek az 5. cikkelye módosulna, Lakosság arányosan kellett volna hozzájárulnia, mivel Csomafalva használta a legtöbbet és Újfalu csak alig így egyharmados költséget vállalna a település magára. Csiki Csaba: Jelenleg mennyit változtat a költségen? Márton László Szilárd: Nem módosít az összegen.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 19. számú határozat.

6. Határozattervezet az iskolabusz működési szabályzatának jóváhagyására

Márton László Szilárd bemutatja, a határozattervezetet elmondja, hogy feladatkörébe tartozik a gyerekek és a speciális nevelésben részesülő gyerekek szállítására Gyergyószentmiklósra. A busz mehet iskolaidőn kívül, külföldre is. Korpos Levente: Teljes körű biztosítás szükséges? Jegyzőnő: Igen. Korpos Levente: Csak tanítókat és gyerekeket szállíthat? Jegyzőnő: Több helyen utánanéztem a program arról szól, hogy csak tanítókat és gyerekeket szállíthat. Benedek Árpád: A másik iskolabusszal mi van? Márton László Szilárd: Az iskola tulajdonában van, velük kell egyeztetni erről, hogy lehet-e protokollt kötni, pl. a focisok szállítására.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 20. számú határozat.

7. a 2017-es közbeszerzési stratégia bemutatására, program jóváhagyására

Márton László Szilárd bemutatja a stratégiát, elmondja, hogy ezzel megbíztak egy céget. Inkább a direkt közbeszerzésekre tér ki. Elmondja, hogy hogyan működik a SEAP, három esetben lehet eltekinteni az onnan való vásárlásról: nincs fent a SEAP-on, nem működik vagy olcsóbban lehet máshol vásárolni. Továbbiakban kifejti a közbeszerzési eljárásokat. Köllő Gábor: A törvény megjelenése előtt, ha már volt kötve szerződés, akkor azokkal mi a helyzet? Márton László Szilárd: A szerződés lejártáig érvényes utána nem lehet act adictionallal hosszabbítani. Köllő Gábor: És abban az esetben, ha szerződés addig szól, amíg az egyik fél fel nem mondja. Márton László Szilárd: Akkor addig tart.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 21. számú határozat.

8.    Határozattervezet a polgármesteri apparátus felépítésének jóváhagyására,

Balogh Zita jegyzőnő ismerteti a felépítést. A SPAC-nál bemutatja Gál Attila majd a következő gyűlésen. A jegyzőhöz tartozik: a szociális osztály: 2 szociális munkás, az anyakönyvvezető, adminisztrátor a Szociális Központhoz, plusz még egy poszt az egészségügyi asszisztens, Területrendezés- urbanisztikus, mezőgazdasági osztály 4 poszt, ebből 3 betöltve, adóosztály: három poszt egyből van betöltve, kasszás

Polgármester: könyvelőség, fejlesztési és közbeszerzési osztály, turisztikai osztály, projektcsapat, belső auditnak külön ügyosztálya van.

Alpolgármester: közszolgálatok ügyszolgálatai: adminisztrátor, takarító és kézbesítő, polgárvédelmi osztály, söför.

Csata Andrea: Miért nincs betöltve a mezőgazdasági osztálynál a 4. poszt? Sokat segítene egy hozzáértő személy.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 22. számú határozat.

9.    Határozattervezet a mezei utak feljavítására készült DALI jóváhagyására

Márton László Szilár elmondja, hogy 10 mezei út maradt betervezett 1 milló eruróba, így hogyha nyer a pályázat, akkor nem kell önrésszel beszállni, ebbe bele vannak foglalva a nem várt költségek.   10 mezei út: Fülöpútja, Sötétrét, Szegelet, Festettkereszfa, Hosszúvész, Nagymezőn az árok melletti, Szentmiklósi út, Déllő, Völgy2. Kiesett a Mohos, mert sokat vitt a pontszámokon lefele, egy olyan ígérettel, hogy elkészíttetjük a tervet és következő évben felújításra kerülne. Sokáig állt a kérdés, hogy mi van az ANIFOS árkos részekkel. Mivel van egy rész, amely az Ő tulajdonuk, de be kell telekkönyveztetni a hivatalnak. Ez utóbbi folyamat el van indítva. Majd ki lesz függesztve közszemlére is.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 23. számú határozat.

11.  Határozattervezet a községi utak feljavítására készült DALI jóváhagyására,

Márton László Szilárd ismertet néhány kritériumrendszert, ami a pályázást illeti. 23 utcáról van szó: Czirjákkert, Alsókakas, Orbánok, Mohos, Kulcsár utca, Új utca, Magyari utca, Farkasdomb, Piac utca, Madarászok és Új negyed, Lukácsok utca, Nagy Eger, Kis1 és Kis2, Völgy, Földeklábja, Hosszúvész, Rokalyok utcája, Kakas, Habák, Temető utca. Kis Eger utcában betonút van, arra kerülne egy elasztikus anyag, ami később nem engedi, hogy megrepedezzen az aszfalt, majd erre rá az aszfalt. A Temető utcában, járda van tervezve, hidak és hídfők. A parkoló résznél jó lenne aszfalt vagy térkő, ellenben a MPP által kialakított parkoló fejlesztésére nem lehet pályázni, mert magánterület, csak közvagyonban levő helyre lehet. Csata Jenő: A Temetőnél van egy átfolyás. Márton László Szilárd: Odáig nem lehet elmenni, mert az már nem belterület. Székely Álmos: Aszfalt minőség? Márton László Szilárd: Jó minőségű, 2 rétegű.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 25. határozat.

12.  Határozattervezet az adóhátralékos lista és annak nyilvánosságra hozására vonatkozólag,

Márton László Szilárd elmondja az eljárást: először kiközlik az érintettekkel, hogy amennyiben fizetnek, nem kerülnek ki a kifüggesztett listára. Javasolják, hogy jogi személyek esetében 500 lej a legkisebb magán személyeknél 100 lej. Korpos Levente: Javasolja Magán személynek 250 lej, fizikai személy 1000. Orbán Vilmos: Magán személynek 50 lej. Korpos Levente visszavonja a javaslatát. Csata Jenő javasolja, hogy a kiközlésekbe bele kell foglalni a felosztást.

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja az 50 lejes határt. 10en mellette, 1 tartózkodik

Az ülésvezető szavazás alá bocsájtja lej a legkisebb magán személyeknél 100 lej. 2-en mellette

Benedek Árpád: Ennek értelmében a hivatal/tanács perelhető-e? Márton László Szilárd: Törvény kötelez erre. Felolvassa az erre vonatkozó törvényt.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 26. számú határozat.

13.  Határozattervezet a 9-es Tanácshatározat mellékleteinek módosítására (G 7 Energia Kistérségi Társulás alapító okiratának és Működési szabályzatának módosított változata)

Márton László Szilárd elmondja, hogy miben áll a módosított változás.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető 12-en mellette, 1 tartózkodik, megszületik a 27. számú határozat.

14.  Határozattervezet a község csatornázási rendszer bővítésére készült DALI jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy két részen terveznek bővíteni: Versvirági belterületi zónánál, Loki erdőzóna résznél. Ennek szükségessége: kötelezte a környezetvédelem. A lecsatlakozás határáig meg kell, épüljenek. Benne van a két átemelő pompa cseréje is a pályázatban. A Habák utcájánál át lesz helyezve. Még kettő lesz létesítve: a tűzoltó szertárnál, és Maros híd alatti résznél. Csata Andrea: A piaci részhez nem lehet bevinni a vizet? Márton László Szilárd: Nem, mert vannak ott tisztázatlan helyek. Erről még volt szó régebb tanácsülésen. Benedek Árpád: Nagyon nehéz lesz megoldani, mert át kell vinni a vízen.

Székely Álmos: Nem lesz az főgerinc vezetés kibélelése pl. a fő úton?

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 28. számú határozat.

15.  Határozattervezet a Polgármesteri hivatal működési szabályzatának jóváhagyására,

Márton László Szilárd elmondja, hogy a bemutatott organigrammához kapcsolódik, az itt megjelenő posztok munkaköri leírásokhoz tartozó feladtok.

Szavazás alá bocsájtja az ülésvezető mindenki egyetért, megszületik a 29. számú határozat.

16.  Különfélék és aktuális problémák megvitatása

Domokos Árpád: a tanyához vezető út kihez tartozik? Bele lehet foglalni a mezei utas pályázatba? Márton László Szilárd: Mivel külterülethez tartozik így nem

Csata Andrea: A SPAC költségvetése mikor kerül napirendi pontra. Márton László Szilárd: Remélhetőleg a következő tanácsülésen. Csata Andrea: Valamikor meg kellene beszélni, hogy kik legyenek a kedvezményezettek. Márton László Szilárd: Közvetítem a kérést Gál Attila fele, aki elő kell terjessze a határozattervezetet.

Csiki Csaba: Gerőnél nem lehetne kirakatni egy buszmenetrendet? Alpolgármester vállalja, hogy megbeszéli a szállítási cég vezetőjével. Csata Jenő megoldást kellene találni arra, hogy az autóbusz az erre kirendelt helyen álljon meg. Köllő Gábor: Fel kell hívni a figyelmét az oda parkoló gépjárművezető tulajdonosainak.

Jánosi Borsos Attila: Bemutatja a méréseket, amelyeket az Alszeg utcában végeztek egy kérésre. Márton László Szilárd elmondja, hogy ez a probléma nem újszerű, régen is vizenyős hely volt.

Csata Jenő: Parcellázási tervekkel van-e dolgozva? Márton László Szilárd: Nincs. Csata Jenő: Miért? Márton László Szilárd: Mert ki akarjuk licitáltatni és ahhoz kell a költségvetés. Továbbá kifejti a jelenlegi helyzetet.

Márton László Szilárd: Borsos Miklós Térrendezés licitje másodszorra ki lett írva.

Zászló ügy: az 50 lejes perköltséget kell kifizetni. Ezúton felhívják a polgármester úr figyelmét, hogy van egy határozat miszerint ki kell függesztenie a zászlót.

 

Az ülést bezárják.

 

Lejegyezte: Király Boglárka

 1/2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  integrat: dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani, Acțiunea 1: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea 2: Panou de informare turistică

2/2013 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Ciumani, pentru anul 2013

3/2013 - privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de dezvoltare la data de 31.12.2012 din excedentul bugetului local al anilor precedenţi

4/2013 - privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, organigrama, bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2013 al S.C. GOSPOD SERV S.R.L.

5/2013 - privind aprobarea regulamentului „Reglementarea lucrului cu foc deschis şi a fumatului” în comuna Ciumani

6/2013 - privind desemnarea Cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Ciumani

7/2013 - privind revocarea Hotărârii nr.66/2012, privind aprobarea contractului de superficie, care are ca scop asigurarea terenului necesar instalării rezervoarelor de apă

8/2013 - privind aprobarea Planului de acţiune şi lucrări de interes local pe anul 2013

9/2013 - privind aprobarea Planului Urbanistic General

10/2013 - privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor al Comunei Ciumani, actualizat

11/2013 - privind aprobarea Programului achiziţiilor publice pe anul 2013 şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor

12/2013 - privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

14/2013 - privind justificarea denumirii şcolilor din proiectele „Consolidare, reabilitare, extindere la şcoala generală Nr. 4 „Köllő Miklós, Consolidare, reabilitare la şcoala generală nr. 3 Köllő Miklós, Reabilitarea reţelei electrice şi reparaţii capitale interioare la şcoala generală Köllő Mikós, inclusiv dotarea acestora în sat Ciumani, comuna Ciumani, jud. Harghita"

 15/ 2013 - privind revocarea Hotărârii Consiliului Local Ciumani nr.58/2012 și aprobarea Documentului de poziție privind implementarea proiectului ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”, a Studiului de Fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a Planului anual de evoluţie a tarifelor și taxelor pentru proiectul ”Sistem de management integrat al deşeurilor în judeţul Harghita”

16/ 2013 - privind însuşirea modificării survenite în Lista de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public  al comunei Ciumani, județul Harghita

17/ 2013 - privind însuşirea modificării survenite în Lista de inventar al bunurilor care aparţin domeniului public  al comunei Ciumani, județul Harghita

18/2013 - privind aprobarea noului Regulament de organizarea a păşunatului pe teritoriul administrativ al comunei Ciumani

19/2013 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 al Comunei Ciumani

20/2013 - privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  integrat: dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani, Acțiunea 1: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea 2: Panou de informare turistică

21/2013 - privind aprobarea convenţiei şi contractului încheiat cu Condiliul Judeţean Harghita pentru suportarea unei cote părţi din costul anual pentru un copil instituţionalizat, respectiv pentru o persoană instituţionalizată

22/2013 privind acordul de principiu în vederea participării Consiliului Local al Comunei Ciumani în calitate de membru fondator în cadrul “Asociaţiei Regio Spital Gheorgheni” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

23/2013 privind aprobarea contractului de prestări servicii sociale pentru copii cu dizabilităţi intelectuale din comuna Ciumani

24/2013 privind aprobarea organigramei şi  statului de funcţii al aparatului de specialitate a Primarului comunei Ciumani pe anul 2013

25/2013  privind aprobarea organizării evenimentelor social-culturale şi sportive ce se vor organiza în anul 2013 în comuna Ciumani

26/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare si functionare a serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat al lovalitatii Ciumani

27/2013 privind aprobarea  Programului achiziţiilor publice  al anului 2013 completată

28/2013 privind revocarea Hotărârii nr.6/2013, privind desemnarea Cadrului tehnic cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul comunei Ciumani

29/2013 privind aprobarea contractului de colaborare servicii sociale pentru copii aflaţi în dificultate din comuna Ciumani

30/2013 privind aprobarea contractului de prestari servicii pentru transportul si neutralizarea deseurilor animaliere

31/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor "Reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

32 /2013 privind aprobarea participării comunei Ciumani în proiectul “Implementarea unui sistem informatic destinat gestiunii Registrului Agricol  in format electronic, respectiv achiziţionarea serviciilor de dezvoltare şi implementarea soluţiilor software in judetul Harghita” din cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice” 2007 – 2013, Axa III “Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public”, Domeniul major de intervenţie 2 “Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar” şi a cheltuielilor legate de proiect

33/2013 privind participarea Consiliului Local al Comunei Ciumani în calitate de membru fondator la înființarea “Asociaţiei Regio Spital Gheorgheni” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

34/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Lucrări de construcţii pentru reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciumani"

35/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Construire Centru social"

36/2011 privind aprobarea situaţiei financiare S.C. GOSPODSERV S.R.L. Ciumani şi repartizarea profitului net

37/2013 privind aprobarea contractelor ce se vor încheia pentru acordarea de servicii sociale de către Caritas Alba Iulia

38/2013 privind aprobarea contului de execuţie bugetară al anului 2012 a comunei Ciumani

39/2013 privind  acordarea în anul 2013 a Titlului de Cetăţean de Onoare al comunei Ciumani

40/2013 privind aprobarea Regulamentului privind  condiţiile de autorizare şi funcţionare a unităţilor comerciale şi de prestări servicii şi a  diverselor activităţi desfăşurate pe domeniul public din comuna Ciumani

41/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Consolidare, reabilitare, extindere la Şcoala Generală nr.4 „Kollo Miklos” Ciumani, judeţul Harghita"

42/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Consolidare, reabilitare, extindere la Şcoala Generală nr.3 „Kollo Miklos” Ciumani, judeţul Harghita"

43/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Lucrări privind reabilitarea reţelei electrice şi reparaţii capitale interioare la şcoala generală „Kollo Miklos” Ciumani, judeţul Harghita"

44/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Modernizarea drumului comunal DC 61, km 1+923 / 2+600 în comuna Ciumani, judeţul Harghita"

45/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

46/2013 privind aprobarea  Programului achiziţiilor publice  al anului 2013 completată

47/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor "Reabilitarea reţelei stradale,reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă  a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

48/2013 privind încredințarea    supravegherii lucrărilor de construcții unui diriginte de șantier, pentru realizarea   lucrărilor "Reabilitarea reţelei stradale,reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă  a comunei Ciumani, judeţul Harghita”

49/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de apă şi canalizare a comunei Ciumani şi instituirea unor măsuri obligatorii la acest serviciu

50/2013  privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani la postata Nyirkert

51/2013 privind aprobarea prelungirii perioadei pentru care se solicită Scrisorea de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  integrat: dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani, Acțiunea 1: Centru local de informare și promovare turistică, Acțiunea 2: Panou de informare turistică

52/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor „Reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciumani”

53/2013 privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul  „Reabilitarea drumurilor forestiere din comuna Ciumani”

54/2013 privind modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

55/2013 privind revocarea Hotărârii nr.33/2013, privind participarea Consiliului Local al Comunei Ciumani în calitate de membru fondator la înființarea “Asociaţiei Regio Spital Gheorgheni” şi desemnarea unui reprezentant în acest scop

56/2013 privind aprobarea documentaţiei tehnice al lucrărilor "Lucrări de construire atelier de prelucrare a fructelor în comuna Ciumani”

57/2013 privind aprobarea noului Regulament privind circulaţia pe drumurile publice din administraţia Consiliului Local Ciumani al vehicelelor care se înregistrează la Primăria comunei Ciumani

58/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor „Modernizare drum comunal DC 61, km 0+870 / 2+600 în comuna Ciumani, judeţul Harghita"

59/2013 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Prelungirea sistemului de apă potabilă pe drumul DC 61, de la km 1+820 până la km 3+887”

60/2013 privind aprobarea Regulamentului privind  organizarea şi desfăşurarea activităţii de publicitate, reclamă şi afişaj în comuna Ciumani

61/2013 privind aprobarea valorificării masei lemnoase pusă în valoare din fondul forestier al  comunei Ciumani

62/2012 privind aprobarea proiectului tehnic al lucrărilor "Racorduri individuale la reţeaua de canalizare menajeră comuna Ciumani, judeţul Harghita”

63/2013 privind vânzarea a 4800 to piatră spartă andezit

64/2013 privind aprobarea ocupării unor terenuri din domeniul public al comunei Ciumani pe timpul derulării  lucrărilor „Prelungirea sistemului de apă potabilă pe drumul DC 61, de la km 1+820 până la km 3+887”

65/2013 privind acceptarea donaţiei făcute de Composesoratul Ciumani către comuna Ciumani, reprezentând suma de 25.000 lei cu destinaţia de "Lucrări de construire atelier de prelucrare a fructelor în comuna Ciumani”

66/2013 privind  modificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

67/2013 privind aprobarea prelungirii contractelor de muncă încheiate pe perioadă determinată pentru asigurarea personalului calificat ca ghid de turism pentru funcţionarea Centrului Local de informare şi promovare turistică în cadrul proiectului „Proiect  integrat dezvoltarea marketingului turistic în comuna Ciumani”

68 /2013 privind aprobarea solicitării Scrisorii de Garanție din partea FNGCIMM-SA-IFN pentru  proiectul „Reabilitarea reţelei stradale, reabilitarea şi extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă, construire centru social şi dotarea căminului cultural “Borsos Miklós” – Comuna Ciumani, judeţul Harghita”

69/2013 privind aprobarea planului de interventie pentru managementul situatiilor de urgenta din comuna Ciumani

70/2013 privind cumpărarea unui imobil, situat în comuna Ciumani la postata Nyirkert

71/2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în comuna Ciumani, pentru anul 2014

72/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

73/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani 

74/2013 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al anului 2013 a Consiliului Local Ciumani

Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális
Aktuális